OVERVLOEDIG

Everyday.jpg

In de regen en kou van Nederland gaan mijn gedachten terug naar de warmte van Israel, nog maar een weekje geleden. Ik zie mezelf op de berg Arbel - en voel de krachtige zon op mijn gezicht.

Die berg wordt geacht de plaats te zijn waar Jezus de menigte van tenminste vijfduizend mannen voedde met vijf broodjes en twee vissen. Een verhaal dat in alle vier de evangeliën beschreven staat: het belang is duidelijk.

‘We hebben nóóit genoeg geld’ reageert Filippus op de schijnbare strikvraag van de Heer “Waar kunnen we brood kopen?” Jezus laat Zich niet van de wijs brengen - volgens Markus antwoordt Hij met “Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.” 

Ondanks de accentverschillen in de vier evangeliën, zijn de schrijvers over een paar elementen eensgezind: Jezus geeft opdracht iedereen in het gras te laten zitten. Dan dankt Hij voor het eten en breekt het brood en verdeelt de vissen - zodat Zijn discipelen die aan de menigte kunnen doorgeven. Resultaat? Alle aanwezigen eten hun buikjes rond - er is zelfs ruimschoots over. 

Nee, ook ik snap er niets van. Bovennatuurlijke voorziening, noemen we dit. ‘Snappen’ kan ook alleen Degene, die Jehova Jireh, God-die-voorziet, wordt genoemd. 

Wat ik kán zien, is dit: Jezus zegt mij rustig in het gras te gaan zitten en Hem te vertrouwen wanneer het verschil tussen ‘wat ik heb’ en ‘wat nodig is’ schijnbaar onoverbrugbaar is. Zijn aanwezigheid en dankbaarheid voor wat er wél is, zijn sleutels om te zien waar Hij goed in is: namelijk bovennatuurlijk aanvullen, vermenigvuldigen en voorzien. Niet een beetje, maar helemaal zoals Hij is: uitbundig en overvloedig. 

Wat moet het ongemakkelijk gevoeld hebben, toen de leerlingen een lunchpakketje bij de Heer brachten: ‘dit is alles…’ Kun je het je voorstellen? Mooi. Stel je dan ook eens voor: het wonder van de vermenigvuldiging vindt onder jouw handen plaats. Alles wat jij doet is: naar Hem kijken en danken voor wat Hij al gegeven heeft! 

Mooie dag!

GOED HEILIG

Everyday.jpg

Dit weekend is de Sint in Nederland aangekomen: in een mix van stortregen en demonstraties, opgevrolijkt door enthousiast zingende jonge gelovigen, werd hij onthaald. 

De geschiedenis van Sint Nicolaas gaat terug tot in de eerste eeuwen na de opstanding van Jezus. Ergens rond 270 werd hij geboren in de buurt van het huidige Antalya in Turkije. Een kleine honderd kilometer naar het zuidwesten lag Myra, waar hij bisschop werd.

De vergelijking met onze Sinterklaas gaat op veel fronten mank. De oorspronkelijke Nicolaas heeft nooit een voet in Spanje gezet, zijn schimmel en stoomboot werden pas in 1850 door een Nederlandse schoolmeester verzonnen. Zelfs zijn naamdag komt niet overeen met de datum van het Nederlandse feest: de rest van de wereld kent 6 december als dag van Nicolaas. 

Toch had hij wel een paar mooie eigenschappen, die zijn populariteit deels verklaren. Zo wordt over hem verteld, dat hij drie arme meisjes (uit zijn bescheidenheid zonder zich bekend te maken) redde van een bestaan in de prostitutie. De legende vertelt overigens ook, dat toen eenmaal ontdekt werd dat Nicolaas de gulle gever was en de vader van de meisjes hem wilde bedanken, Nicolaas hem opdroeg alleen God alle eer te geven. 

Door zijn bijzondere daden werd Nicolaas de beschermheilige van de zeevarenden: hij zou net als Jezus de storm tot stilte hebben gebracht. In verschillende Europese landen is hij bovendien de beschermheilige van de handelaren, de parfumiers, de apothekers en de pandhuizen. In Oost Europa is hij zelfs de beschermer van de brandewijnstokers…

Toch is er wel enige logica in het verhaal van Nicolaas als kindervriend: er bestaat een legende van de drie schoolkinderen die door een herbergier waren gedood en door Nicolaas weer tot leven werden gewekt. Zo werd Nicolaas door de kerk heilig verklaard. Om reden van - uiteraard - zijn goede daden. Daarom kennen wij hem nu als Goedheiligman. 

Wat heerlijk dat jij door Jezus zelf heilig bent verklaard. Zijn goedheid maakt, dat jij vandaag kunt wandelen in de goede daden die Hij heeft voorbereid (Efeze 2:10). Je bent er goed heilig van… 

Mooie dag!

NOG MEER THUIS

Everyday.jpg

Wanneer ik even niet thuis ben, mis ik mijn familie - zeker het kleinste lid van ons gezin. Ze begrijpt al bijna de werking van beeldbellen: in plaats van een kusje, stopt ze gewoon de telefoon met papa’s hoofd op het beeldscherm in haar mond :) Na acht dagen Israël was ik blij haar weer in mijn armen te sluiten. Dit is thuis-zijn, bedacht ik, terwijl ik (inmiddels met échte kusjes overdekt) met klein meisje op de bank zat. 

Niet temidden van geliefden zijn, duurt vaak maar even. Ik hoorde deze week het verhaal van iemand die kort geleden in onze gemeente is gekomen. Zij vertelde over een lange periode van ‘geen geliefden om zich heen’. Dat is anders. Heftiger. 

Het ouderwetse woord ‘ontheemd’ drukt dat mooi uit. Wie ‘ontheemd’ is, voelt zich behoorlijk ‘niet thuis’ Een gevoel dat kan bestaan, zelfs terwijl je temidden van huisgenoten bent. ‘Ontheemd’ wordt dan ‘nergens thuis zijn’.

Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen om naar de hemel te gaan, bereidde Hij hen voor op gevoelens van ‘ontheemd’ en ‘niet thuis’. In Johannes 14 lezen we, hoe Hij hen uitgebreid en liefdevol instrueert voor het leven op aarde zonder Zijn fysieke aanwezigheid. 

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd, vertaalt de NBG de woorden van Jezus in vers 27. Laat je hart niet in de war maken zou je kunnen horen. Ontheemd? Je hart wordt door de war gemaakt met de leugen van ‘geïsoleerd zijn’. 

Hoe doe je dat, je hart niet in de war laten maken? Komen op een plek waar je thuis mag zijn, waar je bij voorbaat aanvaard bent, helpt. De gemeente is zo’n plaats. Vandaag weer, op acht locaties in het land. 

Mooie dag, welkom thuis!

Tip: mediteer vandaag op de woorden van Jezus zoals vertaald in the Message: Ik laat je gezond en wel achter. Dat is mijn geschenk voor jou. Vrede. Ik laat je niet achter, zoals je gewend bent achter te worden gelaten - verlaten of beroofd. Dus laat je niet in de war brengen, maak je geen zorgen!