SCHITTER

Everyday.jpg

De titel van de Everydays van de afgelopen dagen had ook goed Jesaja 60:1 kunnen zijn. Als een soort vervolgverhaal mediteerden we op de glorie van God die ons bekleed. Enkele jaren geleden waren deze woorden ons jaarthema: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Het zal je niet verbazen, dat het woord ‘luister’ hier de Hebreeuwse variant van ‘glorie, eer, heerlijkheid’ is: kabod

Dit woord heeft in het Hebreeuws een grappige primaire betekenis, die ons kan helpen om die deftige bijbelwoorden als ‘eer’ en ‘heerlijkheid’ te begrijpen. De eerste betekenis van kabod is ‘gewicht’. De verbinding met ‘luister’ is snel gemaakt: denk maar aan de uitdrukking ‘gewichtig’ in onze taal. Wanneer iemand ‘gewichtig’ is, draagt hij of zij een zekere luister om zich heen. 

Nu is kabod een bijzonder woord. De eerste keer dat het voorkomt in de bijbel is in het verhaal van Jacob, die veel schatten verzamelt heeft terwijl hij werkte voor zijn meester Laban. Daar wordt het woord in een andere betekenis gebruikt: ‘rijkdom’ (Genesis 31:1). Zou je kunnen zeggen, dat de kabod van God op ons leven zich ook kan vertalen als ‘rijkdom’? Wow…

Ook in Psalm 8:5 lezen we, hoe de mens gekroond is met Gods glorie (glans) en eer. Da’s leuk: ieder geschapen mens draagt dus een goddelijke glans. Dat geldt ook voor iedereen die we vandaag tegenkomen: in werk, op school of in de gemeente. Naast wie je ook zit, jouw Vader heeft hem of haar gekroond met zijn glorie en eer. 

Zo zijn we vanuit de constatering dat we zelf Gods glorie dragen, ineens bij de erkenning van diezelfde glorie in ieder mens. ‘Eren’ heet dat. In de gemeente vaak vertaald met ‘een cultuur van eer’. Ineens doorzien we Gods plan: ons eervol omgaan met iedereen die we ontmoeten (immers: het is Gods eer en Zijn glans op die ander!), gaat de wereld beïnvloeden! Reken maar, dat de wereld blij wordt van het zichtbaar worden van Gods kinderen - vol van eer voor de ander! 

Mooie dag!

GROTER GLORIE

Everyday.jpg

Al genoeg gemediteerd op jouw kind-van-de-Vader-zijn? ‘Nee, nooit’ is natuurlijk het goede antwoord :) Eerlijk: ik ook nog niet. 

De afgelopen dagen zagen we, dat Vader ons heeft bekleed met Zijn glorie, heerlijkheid, waardigheid, schoonheid. Die glorie wordt zichtbaar wanneer we ons bewust zijn van onze koninklijke status - en beïnvloedt zo de wereld. 

De schrijver van de Hebreeënbrief laat zo mooi alle verbanden in het oude testament zien (zijn doelgroep was daarmee immers vertrouwd). In hoofdstuk 3 vertelt hij over Mozes. De leider van het grote volk dat uit Egypte vertrok, door de zee geleid werd, vijanden van zich afschudde en wonderen zag gebeuren in de woestijn, bracht veertig dagen met God op de berg door. Sprak met God en ontving instructie voor het bouwen van het meest geweldige oudtestamentische kunstwerk dat in alles het verlossingswerk van Jezus zou verbeelden: de tabernakel met alle toebehoren. Mozes had behoorlijk wat gezien, zou je kunnen zeggen… 

De doxa-glorie die Jezus waard is, zegt de schrijver dan in Hebreeën 3:3, is echter veel meer dan die van Mozes. Raad eens bij wie jij hoort: Wij vormen dat huis (van Christus, vers 6)! Jij bent deel van een huis dat meer glorie draagt dan de grootste oudtestamentische glorie-held ooit! 

In 2 Korintiërs 3 vind je dezelfde vergelijking: De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu (vers 10). Geen reden dus, zegt Paulus even later, om ons gezicht te bedekken uit angst dat deze glorie-glans ooit voorbij zal gaan! Shine bright - like a diamond, lijkt de aanmoediging hier! 

Het geheim van deze aantrekkelijke glans wordt uitgelegd in vers 9: Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister (doxa) is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. Het heerlijke nieuws van een God die niet veroordeelt, maar als een Vader Zijn kinderen thuis welkom heet en hen vol liefde omarmt, dát heeft glans. Dat gaat nooit voorbij. Dat verandert jou en mij, de wereld om ons heen! 

Mooie dag!

ZOON EN DOCHTER

Everyday.jpg

En… gisteren extra bewust van jouw kindschap? Onder de indruk van Vaders liefde voor jou? Zijn blik op jou, wat je ook doet, hoe je je ook voelt: altijd vol van liefde en genegenheid. Ik vraag het even met een reden: jouw bewustzijn op dit gebied is precies wat de wereld nodig heeft. 

Wow… nu maak ik even een grote stap. Toch is ie eenvoudig te volgen. Paulus schrijft het zelf: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Romeinen 8:19). Een oudere vertaling zegt: het openbaar worden van de zonen Gods. De dochters rekenen we voor het gemak even mee :) 

Waarom kijkt de schepping uit naar het zichtbaar worden van jouw kindschap? Daarvoor blijf ik ook even bij Paulus. Hij begint zijn betoog over rechtvaardigheid in Romeinen 3 met vers 23: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Al eerder zagen we, dat de nabijheid van God daar een ongelukkige vertaling is van Gods doxa-heerlijkheid. Zijn glorie, Zijn zichtbare koninklijke waardigheid, Zijn heerlijke aanwezigheid als een wolk om je heen. In de verzen daarna lezen we, dat door Jezus’ reddingswerk deze de status-zonder-heerlijkheid is veranderd. We zijn door Hem rechtvaardig gemaakt en zó Gods kinderen geworden. 

Als Zijn kinderen missen we niet langer die nabijheid van God. We zijn in plaats daarvan dragers van Zijn heerlijkheid geworden. Zoals de zoon uit het verhaal in Lukas 15 als eerste een mantel over zijn schouders gelegd krijgt. Zó legt God de mantel van Jezus’ rechtvaardigheid over jouw schouders. 

Dat betekent: voor altijd in Zijn nabijheid, drager van Zijn koninklijke waardigheid. Prins, prinses, zoon of dochter van de Koning. Alles wat jouw Vader, de grote Koning bezit, voor jou beschikbaar. Geen tekort of gebrek, koninklijke voorziening in jouw leven. Meer dan genoeg, zelfs voldoende om uit te delen. 

Dát is het, waar de wereld naar uitkijkt. Dát is, wat de wereld gaat veranderen. Hoe het begint? Simpel, met jouw en mijn bewustzijn van onze koninklijke status! 

Dank U, Vader, dat ik Uw kind ben, bekleed met Uw koninklijke waardigheid, al Uw koninklijke voorziening tot mijn beschikking. Ik leef vandaag als een prins, een prinses, in Uw nabijheid!