Frisse blik op oude waarheid geeft een nieuw en krachtig geluid

Jesaja 42:9 Behold, the former things have come to pass, And new things I declare; Before they spring forth I tell you of them.”

 
Ik ben buitengewoon geïnteresseerd in die nieuwe dingen. En dan vooral in het feit dat God er nu al over wil vertellen tegen mij, nu ze nog niet zichtbaar zijn. En waarom eigenlijk?

Waarom is het handig als ik al over nieuwe dingen heb gehoord van God, voordat ze zijn ontstaan of zichtbaar zijn? Het eerste antwoord dat in mij opkwam: omdat het hoop geeft, als je weet wat er komen gaat, juist wanneer het nog even duurt voordat je er iets van kan zien en ervaren. Ja, toch?!

Ik herinnerde me dat ik aan nieuwe liederen moest denken. Die Hij in onze mond geeft (Psalm 40). Eens even kijken wat het woord nieuw eigenlijk betekent.

Nieuw is chadash in het Hebreeuws. Het betekent nieuw en vers en fris ;-) Maar ook: to be renewed, repair/ Vernieuwd, hersteld.

En het woord hoort bij een ‘woord-familie’ die volgens strongs (blue letter bible) doet vermoeden dat deze nieuwheid en herstel wordt veroorzaakt door een scherp gepolijst zwaard van uitstekende kwaliteit.

En nu naar Psalm 98, waarin me iets opviel.

 Psalm 98:1-2 (AMPL)
O sing to the Lord
a new song,
For He has done marvelous and wonderful things;
His right hand and His holy arm have gained the victory for Him.
The Lord has made known His salvation;
He has [openly] revealed His righteousness in the sight of the nations.


Let even op… We zingen liederen voor onze God. Nieuwe liederen. Liederen die misschien niet eens over nieuwe dingen gaan, zoals wij ‘nieuw’ interpreteren. In de psalm zingt de schrijver over geweldige dingen die God heeft gedaan. Dat Hij de overwinning heeft behaald. Dat de Heer Zijn redding bekend heeft gemaakt en Zijn gerechtigheid openlijk heeft ontsluierd, geopenbaard, aan het licht heeft gebracht, voor het oog van de wereld.

Dat is niet nieuw. Want dat IS gebeurd. It is finished. Maar deze boodschap brengt wél nieuwheid, vernieuwing en herstel. Op een manier die we misschien nog niet gezien hebben in ons persoonlijke leven of in bepaalde gebieden van ons leven. Wat al gebeurd is, gaat zichtbaar worden!  

En als deze nieuwheid veroorzaakt wordt door een scherp gepolijst zwaard, dan snap ik waarom wij onze monden mogen openen en de Heer aanbidden met onze woorden en onze liederen. Als we Gods woord zingen, Gods waarheid, dan is het zo scherp als een zwaard, het zwaard van de Geest. En dan scheidt het been en merg, ziel en geest. En dan is het in staat om de gedachten van ons hart te ontleden.  

En dan hoor ik een stuk scherper wat God wil zeggen tegen mij, want dat zegt Hij in mijn hart. Ik ga nieuwe liederen zingen. Misschien niet over nieuwe dingen, maar over mijn Heer die alles nieuw heeft gemaakt, die redding en herstel heeft gebracht, die de overwinnaar is. Misschien dus zelfs oude liederen met een frisse blik, met een vers geloof in Wie Jezus echt is.  

Blijkt dat Oud OF Nieuw toch gewoon weer Oud EN nieuw kan zijn :)