Nieuwe afspraken, een nieuw geluid…

Jesaja 42:9 Behold, the former things have come to pass, And new things I declare; Before they spring forth I tell you of them.”

 
Ja, het is alweer ver in januari, maar ik heb nog lang niet iedereen in persoon gesproken, en het mag nog wel ff: Een heel gezegend nieuwjaar voor iedereen! Een jaar waarin de nieuwe dingen van God zichtbaar zullen worden. Voor jou persoonlijk en in je rol in het worshipteam.

Nieuwe dingen waar God Zelf je over wil vertellen, nog voordat ze echt zichtbaar zijn. We lezen in Psalm 40 dat God ons ook nieuwe liederen in onze mond kan geven. Gaaf! Nu wordt het nog interessanter om te ontdekken hoe ik kan horen wat God tegen me wil vertellen over de nieuwe dingen.

Verderop in Psalm 40 lees ik dit:
You have opened my ears and given me the capacity to hear …(vers 6)


Dank U, Jezus! Opnieuw zegt het Woord dat het me gegeven is. Mijn oren zijn geopend en ik ben in staat om te horen. Maar hoe komt het dan dat ik soms niks hoor? Dat het lijkt alsof mijn oren dichtzitten? Dat het lijkt alsof de Vader mij niks bijzonders te vertellen heeft? Psalm 40:6 zegt nog meer, kijk even mee.

Psalm 40:6 Sacrifice and meal offering You do not desire, nor do You delight in them;
You have opened my ears and given me the capacity to hear …
Burnt offerings and sin offerings You do not require.

 
God zegt: Ik verlang niet naar offers, geen brandoffer, geen zondoffer, geen enkel religieus ritueel. Ik heb je oren geopend en je de gave om te horen gegeven. Echt waar, God eist geen brandoffer, zondoffer en Hij heeft ze ook niet nodig. Dat staat daar!

Hierin wordt een sleutel aangereikt om te kunnen horen. Om gebruik te kunnen maken van het feit dat God je oren geopend heeft om echt te verstaan wat Hij tegen je wil zeggen over de dingen die Hij ziet terwijl jij ze nog niet ziet.

Want waarom heeft God jouw offers niet nodig? Omdat Jezus voor eens en voor altijd en voor iedereen het perfecte offer heeft gebracht. Als jij Jezus aanbidt met je hart, zonder rituelen, zonder het idee dat je Zijn liefde en Zijn wijsheid nog moet verdienen, dan kan je echt verstaan en ontvangen wat Hij voor je heeft. De weg is open om in intimiteit met Hem te spreken en naar Hem te luisteren. Het werk is gedaan. Net zoals de sluier voor je ogen wegvalt als je naar Jezus kijkt, zodat je kan zien wat God ziet… zo kan je ook horen wat God zegt als je naar Jezus kijkt en je geopende oren vrij kunnen luisteren naar Zijn woorden.

Het is echt nieuw. Onze oude natuur gaat soms nog automatisch in de werkstand en dan is het alsof je oren dicht gesmeerd raken voor de woorden van liefde, bevrijding, wijsheid en inzicht van je Vader.

Zodra je dat bemerkt, is het enige wat je hoeft te doen: Jezus aanbidden met je ogen gericht op Zijn gerechtigheid, Zijn offer voor jou. Zing genadevolle worshipsongs, luister een goeie genade-preek, of wees stil en vestig je aandacht op Hem met heel je innerlijke wezen. Of ga een rondje fietsen om ruimte te maken in je gedachten voor Jezus alleen. Of ga strijken en mediteren, leuke combi. Het maakt niet uit, het gaat niet om wat je doet, wat past bij jou is goed voor jou. Als het je brengt op de plek waar de Heer met je spreekt en jij Hem verstaat…