Wat je teweegbrengt als het voor Jezus is… 

Ik dacht na over muzikanten. Dat zijn toch bijzondere wezens. Ik ken er best een heel aantal, allemaal leuk! Ik kan echt van hen genieten, begrijp hen meestal niet, zou willen dat ik 10% van hun talent had ontvangen maar eigenlijk ook weer niet. Ik geniet er gewoon van. En ik hoop dat ze allemaal geloven en beseffen wat God door hen heen doet. En nog veel meer wil doen… 

In de NBV-vertaling wordt het woord muzikant/muzikanten 3 keer gebruikt. Op een hele berg andere plekken in de Bijbel wordt ook gesproken over aanbidders, Levieten met instrumenten etc. Maar de NBV-vertalers kozen op slechts 3 plekken voor het Nederlandse woord muzikant of muzikanten. Ik vind dat interessant. Dus ik ga dan op onderzoek uit. De Heer weet precies hoe Hij mij in beweging kan brengen om iets te onderzoeken… Zo voorspelbaar, wat een open boek ben ik voor de Heer :)

Levens veranderen
Als Saul tot koning gezalfd wordt door de profeet Samuel krijgt hij daarbij een aantal instructies over de weg die hij vervolgens moet inslaan. Op het pad dat Samuel beschrijft, zal Saul een stoet profeten tegenkomen, die in vervoering zijn en worden voorgegaan door muzikanten met verschillende instrumenten. In 1 Samuel 10:6 lees je dat Saul iets bijzonders overkomt, wanneer hij deze groep ontmoet. Hij wordt gegrepen door de Geest van de Heer, hij raakt in vervoering en hij wordt een ander mens. En tijdens deze gebeurtenissen zal Saul kunnen doen wat zijn hart hem ingeeft, want God staat hem bij.

Profeten bewegen
De profeet Elisa krijgt een ‘moeilijke’ vraag, hij laat een muzikant bij zich komen en zodra die op de lier begint te spelen, wordt Elisa gegrepen door de hand van de Heer. (2 Kon 3:15) Daarna begint hij als een malle te profeteren en de aanwijzingen van de Heer door te geven aan de mensen die Elisa om raad kwamen vragen. Omdat de atmosfeer is beïnvloed door de muzikant en Elisa door de hand van de Heer gegrepen wordt, kan de profeet profeteren.

Nieuwe liederen ontstaan
In Openbaring 14:2 wordt gesproken over een geluid uit de hemel, dat klinkt als geweldige watermassa’s en zware donderslagen. Ook klinkt het als het geluid dat muzikanten maken als ze op de lier spelen. Terwijl dit gebeurt, wordt er voor de troon van God een nieuw lied gezongen.

 

SAMENGEVAT:
Wanneer jullie muzikanten je ding doen, met hart en alles op Jezus gericht, dan is het volgende mogelijk:

  • Mensen worden gegrepen door de Heer.

  • Mensen raken in vervoering. (En dat hoeft allemaal niet gepaard met wonderlijke vervoeringsverschijnselen, mag wel. Het gaat om wat er van binnen en buiten door de Geest geraakt kan worden.)

  • In dat moment word je een ander mens. (Nieuwe mens, nieuwe identiteit bevestigd en opgericht.)

  • In dat moment kun je doen wat je hart je ingeeft, want de Heer staat je bij. (Dat heeft te maken met geloof. Als muzikanten aanbidden wordt geloof aangebracht of versterkt en worden mensen bemoedigd en niet tegen te houden!)

  • Profeten en/of profetische gaven krijgen de vrijheid en ruimte om te gaan spreken en bewegen.

  • Nieuwe liederen ontstaan.

Dat heeft God voor ogen. Kom op, ik stuiter ervan! Als je je hart, handen, gave en geloof aan Jezus geeft en op Jezus richt, dan gaat het echt over impact hebben op je eigen hart, de kerk en de wereld!
Beweging, vooruitgang, verandering, vernieuwing, vrijmoedigheid, geloof, creativiteit en intimiteit met God.

Ik geniet nu al van jullie allemaal! More to come!