1 (als in: ons jaarthema ‘eenheid’)


Romeinen 15:5-7 (KJV)

Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.

Onze roeping als geheel, als Lichaam van Jezus op aarde, is God te aanbidden in eenheid, met ‘one mind and one mouth’. Want daarin wordt God verheerlijkt en dat maakt Hem zichtbaar, tastbaar aanwezig in onze persoonlijke levens en in onze kerk. Dat is de hoofdprijs, lijkt me. Dat we meer en meer gaan lijken op de Zoon, want dat is onze bestemming. Zo was het bedoeld.

In het prachtige tekstgedeelte van Romeinen 15:5-7 vinden we 3 woorden die alles met EENHEID te maken hebben. Even een korte duik in de Griekse grondtekst. Want het Woord van God is levend en krachtig! 

likeminded = phroneō = hetzelfde denken, het samen eens zijn, dezelfde inzichten, meningen, opvattingen koesteren

be harmonious: harmonisch, melodieus, welluidend, welklinkend (muzikale belofte ;-))

Waar moeten wij hetzelfde over denken? Hebben we allemaal dezelfde lievelingskleur? Dragen we dezelfde kleding? Vinden we dezelfde liedjes mooi? Zijn we het altijd eens over de manier waarop we de gemeente het beste kunnen bedienen?

Nee, het is ons gegeven door God, ‘to be likeminded one toward another’. God geeft ons door Jezus hetzelfde zicht op elkaar. We zijn het samen eens dat we rechtvaardig zijn, dat we Gods kinderen zijn en dat er geen veroordeling is. Zoals Jezus mij ziet, zo ziet hij jou ook, en dat zijn we samen eens.  

one mind = homothymadon = with one mind, with one accord, with one passion (weer een muzikale belofte ;-), unanimously (unaniem). 1 gedachte, 1 akkoord, 1 passie, een vurige krachtige passie, 'bijna agressief' geeft de grondtekst aan.

Homothymadon is een uniek Grieks woord. Het wordt 12 keer gebruikt in het Nieuwe Testament, waarvan 10 keer in Handelingen, het boek waarin we lezen over de opbouw van de eerste gemeentes. Het woord zegt iets over het unieke karakter van de kerk van Jezus. Alle verschillende mensen maken verschillende klanken maar klinken samen in harmonie qua toonhoogte en kleur. Dat kan alleen als er een meester-dirigent werkzaam is. De Heilige Geest maakt de verschillende klanken tot een krachtige en harmonieuze eenheid. Alleen als Jezus het door Zijn Geest mag zeggen en doen in ons midden en in ons hart, dan wordt het ‘unanimous’ en ‘harmonious’.

 one mouth = stoma = de mond als lichaamsdeel, maar ook hart en ziel omdat die twee vaak via de mond zich uiten.

the edge of a sword: stoma stamt af van tomos = sharper: als wij met 1 mond spreken en aanbidden, zal het effect hebben, scherper dan de snijkant van een zwaard.

WAUW!

Ik weet het zeker: ik stem op 1-heid. Op Jezus op 1. En wij in Hem als 1. En aanbidding als 1. Want dat gaat helpen! Daar is over nagedacht :)