Embrace as He embraces…


Romeinen 15:5-7 (TPT)

5 Now may God, the source of great endurance and comfort, grace you with unity among yourselves, which flows from your relationship with Jesus, the Anointed One. 6 Then, with a unanimous rush of passion, you will with one voice glorify God, the Father of our Lord Jesus Christ. 7 You will bring God glory when you accept and welcome one another as partners, just as the Anointed One has fully accepted you and received you as his partner. 

Dit is echt by far mijn favoriete tekstgedeelte over aanbidding. Het gaat om Jezus, echt Jezus alleen, om de God die geeft uit genade. Daardoor gaan wij stralen en worden we glorieus zichtbaar als Zijn Lichaam op aarde. Een volmaakte eenheid die vol passie God aanbidt. En o ja, sleuteltje…: Omarm elkaar, zoals Jezus jou omarmd heeft. Want dat zou dus vette glorie zijn voor God. En zoals iedereen wel weet, kun je dat sleuteltje alleen gebruiken door Jezus en Zijn genade. Cirkeltje rond, BOKS.  

In vers 7 (het sleuteltje) worden we opgeroepen om elkaar te omarmen, verwelkomen, aanvaarden en ontvangen, zoals Jezus dat bij jou deed en doet. Weet je welk Hebreeuws woord daar gebruikt wordt? PROSLAMBANO!!!

Lambano kenden we al (lees blogje 6 anders nog even). Als wij God omarmen, dan doen we aan ‘lambano’ en dat betekent: to claim, to receive what is offered, not to refuse or reject, to take.

Wat betekent ‘proslambano’ dan? Als wij elkaar omarmen zoals Jezus ons omarmt?

Proslambanō
= to take one as a companion, to take by the hand in order to lead aside, to take or receive into one's home, to give one access to your heart, to take into friendship and intercourse.

En als ik bedenk hoe Jezus mij heeft omarmt en aanvaard en geaccepteerd, dan wordt dat het mooist zichtbaar in Zijn dood en opstanding. Hij ging aan het kruis en nam mij mee, in Zijn omarming, de dood in en van daaruit het nieuwe en eeuwige leven in. Hij accepteerde mij daar, zonder voorwaarden, zonder bijbedoelingen, zonder verwachtingen, zonder eisen.

Als ik jou op die manier wil omarmen en aanvaarden, dan heb ik Jezus en Zijn genade voor mij ENORM nodig! En dan heeft mijn hart het nodig om iedere dag Jezus te omarmen en alles wat Hij mij aanbiedt. Dan heb ik het nodig dat ik Hem aanbidt, adoreer, verhoog en omarm, zodat Hij Zijn glorie in en door mij heen zichtbaar kan maken.

Hmmmm, wat een gave tekst…