Embrace what is offered…


Embrace Him and He will honor you…


Het is soms heel fijn als je dingen gewoon letterlijk voor je kan zien. Iemand omarmen is een actie, die bestaat uit een persoon en twee armen daar omheen. Als je God wil omarmen heb je al iets meer voorstellingsvermogen nodig, omdat God geest is en we Hem niet als een fysiek persoon voor ons zien staan. Meestal niet tenminste ;-)

In het Oude Testament wordt er nogal wat omarmd. Het Hebreeuwse woord ‘Chabaq’ betekent omarmen, maar ook stevig vastgrijpen, stevig in elkaar gehaakt zijn.

Ook het woord ‘chophaph’ wordt gebruikt, in de betekenis van bedekken, beschermen, omringen, verschuilen. Dat is heel liefdevol en je ziet het voor je. Grote sterke armen die jou omarmen, jouw armpjes stevig om Gods nek geslagen en vastgrijpen maar…

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘omarmen’ heel veel gebruikt in figuurlijke zin. Maar daarin zit heel veel rijkdom voor ons zicht op aanbidding. Als wij Hem verhogen en omarmen, dan gebeurt er namelijk iets in ons hart dat niet zichtbaar is in de vorm van fysieke armen of warme knuffels. Het is wèl helemaal gebaseerd op liefde. Gods liefde voor jou.

Even op een rijtje: op deze manieren kunnen wij God omarmen…

We geloven, ontvangen, aanvaarden, accepteren, beseffen, nemen vrijmoedig, claimen, kennen, erkennen, herkennen, begrijpen en nemen aan, beseffen en beoordelen ‘recht’ Wie God is en wat Hij ons aanbiedt. Wie God is en alles wat van Hem is, kunnen en mogen wij omarmen. Met ons hart open naar Hem in aanbidding, gebeuren deze dingen in je hart.

Het woord dat op deze plekken in het Nieuwe Testament wordt gebruikt is bijna altijd

‘Lambano’ en dat betekent kort samengevat to claim, to receive what is offered, not to refuse or reject, to take. WAUW! Gods liefde voor ons is overdadig. Hij gaf Zijn Zoon, zou Hij ons dan niet met Hem alle dingen schenken! En wij mogen het nemen. Aan ons de eer om Hem en Zijn gaven aan ons te omarmen.

Embrace Him and He will honor you… En dat is dan weer tot Zijn eer :)