God-lovers


Psalm 25:14 (TPT)

There’s a private place reserved for the lovers of God,
where they sit near him and receive
the revelation-secrets of his promises


God-lovers are God-worshippers. Want God is liefde en Zijn relatie met jou draait om liefde. Waar je van houdt, daar gaat je aandacht naar uit. Daar zet je tijd voor vrij, daar maak je ruimte voor in je hart. Dat gebeurt er als je God aanbidt. Dan ben je in Zijn nabijheid en maak je ruimte in je hart om Hem te zien en van Hem te ontvangen. Revelation-secrets! Daar spreekt Hij met jou en dan wordt je hart verlicht en vol van Wie Hij is.

De schrijver van The Message omschrijft de route naar die plek op een briljante wijze. God-worshippers are like arrows aimed at God’s bull’s-Eye.


Psalm 25:12 (The Message)

My question: What are God-worshipers like?
Your answer: Arrows aimed at God’s bull’s-Eye


Wanneer je je hart, je woorden, je aandacht richt op het centrum van Gods liefde, dan raak je precies de ‘worship-snaar’ die je op die bijzondere plek in Zijn nabijheid brengt. Het centrum van Gods liefde, dat is in de allereerste plaats Jezus, Zijn Zoon. Wanneer wij Jezus aanbidden, Hem liefhebben en danken voor wat Hij heeft gedaan, dan raken we met onze woorden en liederen precies dat hart van God. Recht in de roos, zeg maar. Dan barst de hemel uit z’n voegen van enthousiasme. De Engelen staan op hun stoelen te dansen, klaar om de pijlen van Gods liefde en kracht in onze levens raak te schieten. Want terwijl onze pijlen raak schieten in het hart van de hemel, opent zich de hemel en spreekt het hart van God in onze levens.

Open the floodgates of heaven! Let’s worship Jesus!