Bekijk je hart eens even goed…

Psalm 34
1 I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
2 My life makes its boast in the Lord; let the humble and afflicted hear and be glad.
3 O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together.

 De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.
Mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer
De nederigen zullen het met vreugde horen.
Roem met mij de grootheid van de Heer.
Sluit u aan om zijn naam te verheffen.


Je aanbiddershart heeft eigenlijk 2 hartkamers. Ze worden beschreven in de eerste verzen van Psalm 34. 

  1. Een aanbiddershart wil de Heer aanbidden, elk uur van de dag, ongeacht omstandigheden, voortdurend. En niet alleen met woorden of liederen, maar met het hele wezen, hart, ziel, lichaam.

  2. Een aanbiddershart wil anderen meenemen in aanbidding. ‘Kom, doe mee, sluit je aan!’

Misschien heb je het niet meer zo goed door, maar jouw hart weet het wel. Jouw aanbiddershart functioneert het beste als alle hartkamers ‘aan zijn’, zodat het Leven, het bloed lekker door je hele wezen heen stroomt.

Wanneer je deel uitmaakt van een worshipteam (dat zijn mensen die hun aanbidding meenemen op een podium, zodat iedereen het kan zien en kan aansluiten) dan heb je het nodig dat allebei je hartkamers er fris bij hangen.

Heb je daar zelf invloed op? Ik denk het wel.

 Psalm 25:14 (The Passion)
There’s a private place reserved for the lovers of God,
where they sit near him and receive the revelation-secrets of his promises

Jouw hartkamers worden bewoond door God Zelf en Zijn Geest woont er ook en is heel bedreven in opfrisbeurten. Neem de tijd om je zicht op Zijn beloften helder te krijgen. Om de openbaringen over Zijn hart voor jou en de wereld om je heen dieper te laten inzinken. Om de kracht van jouw aanbiddershart te laten sterken door de Geest.

Aanbidder, lover of God, jij hebt een prachtig hart! Laat God met Zijn ritme van genade het Leven er vol doorheen laten stromen. Aanbid je Heer en nodig iedereen uit om met je mee te doen