Als al het andere mis lijkt te zijn…

Psalm 34
1 I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
2 My life makes its boast in the Lord; let the humble and afflicted hear and be glad.
3 O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together.

 De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.
Mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer
De nederigen zullen het met vreugde horen.
Roem met mij de grootheid van de Heer.
Sluit u aan om zijn naam te verheffen.


Gefeliciteerd, je hebt een nieuw hart gekregen toen je Jezus aannam als jouw Redder. Het is het hart van een aanbidder. Jouw Geest is nu 1 met Gods Geest. En zoals God Zichzelf helemaal overgaf voor jou, zo wil jouw geest en jouw nieuwe hart zich helemaal overgeven aan de God die alles voor jou gaf. You can’t help it ;-) Better enjoy it.

Zoals Psalm 34 ook zegt:
Taste and see that the Lord is good! 
Worship God if you want the best; worship opens doors to all his goodness.

David schreef Psalm 34 toen hij bij het hof van Abimelech werd weggejaagd. Hij had zich als een krankzinnige gedragen om zijn vege lijf te kunnen redden. Op weg met een stel uitgebluste, afgebrande, moedeloze, teleurgestelde en afgeschreven mensen; op de vlucht en ik kan me zo voorstellen dat hij zich een mislukkeling voelde. Iemand die zijn bestemming volkomen mis aan het lopen was.

Soms is je aanbiddershart het enige waar je op kan terugvallen. En dan blijkt het de sleutel te zijn tot het ervaren en beleven van de goedheid van God!

Als al het andere mis lijkt te zijn, schieten jouw pijlen van aanbidding altijd raak. Recht in het hart van God, waaruit alle goedheid jouw kant op stroomt.

Worship God if you want the best…