jezusbewust

Om deze vier waarden willen we overal bekend staan. Ze zitten diep in het DNA van onze kerk.


GEloof


Omdat wij geloven dat het volbrachte werk van Jezus genoeg was voor totale redding van de mens houden we onder alle omstandigheden vast aan Zijn Woord, dat eeuwig vaststaat. Jezus is betrouwbaar. Ons kompas is niets minder dan Gods standaard. Dankzij Hem zijn wij meer dan overwinnaars en dankzij Zijn Woord leren we meer en meer de volle waarheid kennen.


Mensen zijn kostbaar


Jij bent kostbaar. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je altijd welkom voelt. Net als in een warm huis. Een plek waar je altijd kunt komen - wat je ook gedaan hebt en waar je ook vandaan komt. We leven allemaal vanuit Gods genade. Dat zorgt ervoor dat je eerlijk en echt kan zijn.
Je nooit anders hoeft voor te doen, maar kwetsbaar en open kan zijn. 


EER


Omdat Jezus in alles centraal staat, komt Hem alle eer toe. Maar ook in alles wat we voor elkaar doen, willen we eervol zijn. Het is een eer om God te dienen met al onze talenten.
Daarom gaan we alleen voor het allerbeste, voor de gemeente en voor elkaar.
Dit uit zich door trouw te zijn en respectvol en stijlvol met elkaar om te gaan.


moed & Passie


Bij God is alles mogelijk. Daarom zijn we onverzettelijk ook al is er tegenslag. Naar de Heer en elkaar zijn we offerbereid, dienstbaar en vol van blijdschap, plezier en enthousiasme. Wij zijn gevuld door zijn Geest en Zijn kracht in de volle overtuiging, dat dit enkel mogelijk is door Zijn genade.
Ons leven staat in het teken van de gemeente, het lichaam van onze Heer, ons Hoofd.
Nooit zullen wij opgeven; through Christ, we can do all things!