jezusbewust

Onze visie is dat Jezus centraal staat in onze kerk.
Onderstaande waarden geven daar invulling aan.


  1. GEloof


Wij geloven dat Jezus aan het kruis Gods reddingswerk heeft volbracht.
Dankzij Hem nu wij mogen delen in Zijn vrijspraak en zegen.
Daarom willen we Zijn Woord ontdekken en daaraan vasthouden.
Zo leren we onszelf en elkaar zien als mensen met een nieuwe, herstelde identiteit.


2. Mensen zijn kostbaar


Voor God zijn wij zó kostbaar, dat Jezus Zijn leven voor ons wilde geven.
Onze gemeente is bedoeld als een plek waar je die liefde tastbaar ervaart
en waar het veilig is om open, oprecht en kwetsbaar te zijn.
Uit liefde en respect willen we kostbaar met elkaar omgaan.


3. EER


Omdat Jezus in alles centraal staat, komt Hem alle eer toe.
Het is een eer om God en elkaar te dienen met al onze talenten.
Wij geloven in een cultuur van eer,
die zich uit in respect, waardigheid en trouw.


4. moed & Passie


Bij God is alles mogelijk. Daarom willen we ook bij tegenslag onverzettelijk zijn.
Omdat God de gemeente heeft bedoeld als een licht voor de wereld
zetten we ons vol passie, plezier en toewijding in voor Zijn reddingsplan.
Met overtuiging willen wij Jezus, onze Heer, volgen en vertegenwoordigen.