Bijbel

We geloven dat de Bijbel Gods Woord is; door Hem geïnspireerd en geschreven. De Bijbel bevat een geweldige boodschap voor de hele wereld: het evangelie van genade.


God

We geloven dat God een hemelse Vader is, die betrokken is bij alle facetten van ons leven. Dat betekent dus: geestelijk, lichamelijk, emotioneel en praktisch. Hij is een God Die geeft, omdat Hij van ons houdt.


Jezus

We geloven dat Jezus de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om ons te laten zien Wie God is. Met een door niets of niemand te stoppen passie zette Hij alles in het werk om ons Zijn liefde te bewijzen. Liefde die tot het uiterste zou gaan. Liefde die ons nu in staat stelt een overwinnend leven te leiden.


Heilige Geest

Gods Geest is er om ons te bevestigen dat wij kinderen van God zijn. En als Zijn kinderen zijn we ook Zijn erfgenamen. Hij helpt ons die erfenis te ontdekken, te ontvangen en te delen. 


Genade

Genade is een geschenk van God. Hij geeft het je voor niets. Veel mensen hebben geleerd dat je pas iets kunt krijgen als je er iets voor doet. Zo zit heel de wereld in elkaar. Genade van God werkt precies andersom. Je kunt het krijgen, maar daar kun je niets voor doen. God wil dat het een gift is. Zo bewijst Hij liefde… onvoorwaardelijke liefde. 


Jij

God houdt van je. Dat goede nieuws is ook voor jou. Dat mag je geloven. Er ligt een goed leven voor je klaar. Misschien heb je het wel heel zwaar gehad en moet God jou eerst troosten en herstellen. Twijfel niet. Daar ben je kostbaar genoeg voor.