Magazine en bijbelschool

De naam ‘Jong en Vrij’ werd in de jaren zeventig bekend door het gelijknamige magazine.
Jeugdevangelist Nico van Biljouw stimuleerde scholieren om dit blad uit te delen
onder medeleerlingen op middelbare scholen, zodat die Jezus zouden leren kennen.
Uit deze beweging ontstond een groep, die een leefgemeenschap vormde
en waar later ‘De Jong en Vrij trainingsschool’ uit voortkwam, gevestigd in Rockanje.
Het gebouw van deze bijbelschool had een toren,
waar jarenlang vanuit visie is gebeden voor Rockanje, de provincie en het land. 

Kerk en Jeugdkerken

Uit de organisatie ‘Jong en Vrij’ was in de jaren tachtig ook een gemeente ontstaan.
Nadat Van Biljouw in 1993 overleed, stopten het magazine en de trainingsschool,
maar bleef de kerk (in Hellevoetsluis) actief.
In 1996 kwam Marcel Gaasenbeek tot geloof en sloot zich aan bij Jong en Vrij.
Omdat hij merkte dat voor jongeren de drempel naar de kerk vaak te hoog was,
startte hij met jeugdavonden, onder de vlag ‘Jeugdkerk’.
Die waren niet bedoeld als vervanging voor de bestaande kerk, maar als impuls.
Het concept sloeg aan en leidde er in de jaren erna toe
dat er tientallen jeugdkerken door het hele land ontstonden.

Evangelie van genade

In 2003 kwam Gaasenbeek in contact met pastor Joseph Prince.
Hij werd geraakt door de rijkdom van zijn onderwijs en van zijn zicht op de betekenis van het werk van Jezus.
Dat leidde een jaar later tot een bezoek aan zijn kerk.
Ondanks een sabbatical besloot Prince om in april 2005 naar Nederland te komen.
Op een conferentie voor leiders uit Jong en Vrij en de landelijke jongerenbeweging
gaf hij vier dagen diepgaand onderwijs over ‘het evangelie van genade’.
Dit zou het fundament worden van een nieuw werk.

koersverandering

Voor Jong en Vrij bracht dit een koersverandering. Concreet leidde die in mei 2006
tot de aanstelling van Marcel Gaasenbeek als senior pastor van Jong en Vrij.
Samen met zijn vrouw Cody ging hij leiding geven aan de gemeente, die flink begon te groeien.
In oktober 2007 werd in Amersfoort een tweede gemeente gestart.
In de jaren erna volgden Sliedrecht, Almelo, Amsterdam en Rotterdam.

nieuwe senior pastors

In december 2018 droeg pastor Marcel het leiderschap van Jong en Vrij over aan pastor Joshua McCauley.
Die gaf samen met zijn vrouw Tara al leiding aan Redemption Church in Johannesburg.
Hierdoor ontstond een unieke internationale samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika.
Pastor Marcel en Cody zijn als ‘founding pastors’ nog steeds actief verbonden met Jong en Vrij,
maar richten zich nu fulltime op de ontwikkeling van het Grace Alliance-netwerk in Europa.