3. Wat zie jij - TOEKOMST

3. Wat zie jij - TOEKOMST

Wat zie jij?

TOEKOMST

Dit is de laatste visieblog. En deze laatste hoort bij deel 3 over ‘toekomst’. Omdat visie pas zichtbaar wordt, als jij het ook ‘ziet’ en mee gelooft… daarom deze praktisch makende blog.


1 zin om te onthouden

IK GELOOF IN JOU.


// Ik geloof in jou

‘Ik geloof in jou’ omvat alles van TOEKOMST. Zie je dat?
Het betekent dat je gelooft in de kostbare identiteit van het kind. Onze Vader wilde en verlangde naar hem/haar. Dat je gelooft dat dit kind met zijn unieke eigenaardigheden een kostbaar geschenk is, een zegen.

Van jou als hun leider vraagt dit een keuze van je om ze zo te willen benaderen. En ook het besef dat je - om dit te willen laten slagen- jij  en je team alle zicht van Vader nodig hebben. 


// VOOR KIDSTEAM BIJ DE OPPAS

WAT ZIE JIJ? HOE ZIET DIT ER UIT? LATEN WE HET TOESPITSEN OP EEN PAAR SOORTEN KINDEREN.28925852783_2a438a0669_z.jpg
 • het altijd rustige meisje Natalie, die je neer kunt zetten aan tafel en zelf haar gangetje gaat

 • de snel huilende Frits, die op 10 minuten na de hele tijd vastgehouden wil worden

 • de ruige Daisy, die in een fase zit dat ze kinderen omduwt en pijn doet.
WAT ZIE JE?

DE KINDERGROEP
- Zie je de kinderen niet alleen als groep… maar ook als individu?
Als de groep rustig is, zie je dit dan als een moment om een afzonderlijk kind te zegenen met je aandacht/woorden/spel?

NATALIE
- Het meisje dat niks nodig lijkt te hebben. Wat zie jij? Zie je haar? Wat kun je als team doen om deze kinderen, die niet om aandacht vragen, wel te spotten en ze te laten merken dat ze gezien en gezegend worden?….? (om te laten merk dat je haar ziet?)

FRITS
- Wat zie je? Zie je een huilebalk of zie je zijn onrust en de zucht naar veiligheid die het kind zoekt. Wat heeft hij nodig? Wat zie je? Wat kun je als team doen, als je weet dat Frits dit (deze periode) doet? Eén vaste oppasser die met hem matcht en zich over hem ontfermt?

- Stel je voor dat Frits in je armen zit. Hoe praat je als teamgenoten, met geloof, over Frits? Welke verwachting spreek je uit? Met welke woorden spreek je tegen hem?

DAISY
- Als een kind uitdagend doet, zoals Daisy. Hoe corrigeer je haar? Met het idee: doe normaal! Of met geloof: dat is nog steeds duidelijk zijn over ongewenst gedrag: ‘Dat mag niet Daisy’. Na het aangeven van de grens tav het gedrag laat je daarop altijd een moment volgen dat je het kind ziet. niet per se gelijk maar vaak juist op een ander moment als ze lekker speelt bewust even naar haar toegaan en zeggen: Jij ‘bent’ zo lief. En wat fijn dat jij er bent.’

- Hoe ga je als team om met een uitdagende (fase van) kind? Hoe doe je dit als team met ‘geloof’. Hoe tackel je negatieve stempels met elkaar? Wat zie jij?

.

VOOR KIDSTEAM BIJ KICK/COOL

WAT ZIE JIJ? HOE ZIET DIT ER UIT? LATEN WE HET TOESPITSEN OP EEN PAAR SOORTEN KINDEREN.


rotterdam.jpg
 • Onverschillige Maarten die alles saai vindt.

 • Hyperactieve Alice die overal doorheen springt en danst en kakelt

 • Stille Willy die niet opvalt en misschien wel liever niet komt


Wat zie je?
DE KINDERGROEP
- Zie je de kinderen niet alleen als groep… maar ook als individu?
Als de groep rustig is en ze luisteren, zie je dit dan als het belangrijkste?  Of zie je ook de individuen? En zoek je momenten om een afzonderlijk kind te zegenen met je aandacht/ woorden/ spel?

MAARTEN
- Hoor je alleen zijn woorden over saai? Laat je die woorden leidend zijn in hoe je met hem omgaat of op hem reageert? Of zie je meer? Wat heeft hij nodig? En wat geloof je over de woorden die namens Jezus tóch in zijn hart gezaaid worden als hij er is?

- Hoe ga je als team om met de Maartens? Wat zie je voor je? Wie van het team kan hem als individu bereiken? Zou gebed helpen? Zou Maarten een eigen rol of taak kunnen hebben die past bij zijn talent?

ALICE
- Zie je alleen haar gedrag? Of zie je haar ook? Hoe help je haar dichtbij Hem te brengen? Hoe geef je op een juiste manier ruimte aan haar energie. Dat mag je sturen.

- Hoe voorkom je dat Alice in een irritatiezone kan komen? Bij de volwassenen, bij de kinderen?  Hoe kun je haar ruimte geven dat haar eigenschappen juist tot z’n recht komen op een zondagmorgen?

WILLY
- Zie je hem? Of valt hij weg omdat de rest alle aandacht opvraagt? Hoe kan zijn stem toch gehoord worden? Hoe kan hij merken dat hij gewaardeerd wordt door de kinderwerkers?

- Hoe beïnvloed je de kindergroep zo, dat ook Willy een plek heeft en zich thuis kan voelen?


5X Visie om te onthouden

Alle zinnen uit alle blogs op een rijtje:


3. Onze Visie - TOEKOMST

3. Onze Visie - TOEKOMST

Een Thuis Voor Elk Kind

TOEKOMST

De Visie voor onze Kids kerk is in 3 punten opgebouwd: 1. Identiteit, 2. Sfeer en 3. Toekomst.

De Visieblogs zijn zo opgebouwd: 1. Een stukje uit de Visie. 2. Bijbelse onderbouwing en 3. een paar nadenkers voor jou. Na deze inhoudelijke blog, volgt een blog met hoe je als team dit vorm mag geven. Want dit is slechts de visie. Hoe het eruit komt… gaat via jullie. Via jou.


3. TOEKOMST
DE TOEKOMST BEGINT NU

ONZE KINDEREN ONTDEKKEN WIE ZE ZIJN EN WELKE WAARHEDEN DAARBIJ HOREN DOOR DE VERHALEN VAN TOEN,  HET LEREN LEVEN IN HET NU EN ONDERWIJS OVER DE TOEKOMST. WE LEREN ZE DE WAARDE VAN JEZUS’ LICHAAM (DE KERK) KENNEN EN HUN PLEK DAARIN TE VINDEN. HIERDOOR HEBBEN ZE DUIDELIJK ZICHT OP WAT GEZOND EN ONGEZOND IS, EEN OPEN HOUDING NAAR MENSEN OM HEN HEEN EN KUNNEN ZE ONTSPANNEN DE TOEKOMST IN WANDELEN DOOR HUN VERTROUWEN IN HEM.

 

// Bijbel

Zie je dat we heel bewust de kids willen toerusten? Dat ze in staat zijn om gebruik te maken van alles van Hem. Dit gaat over hoe we de Bijbel gebruiken, hoe we ons hart bewaken boven alles, wat je als mens nodig hebt, en over hoe ‘we samen’ naar de toekomst kijken.

 • Klik op de Bijbeltekst referenties om de Bijbeltekst te lezen.

Gods Woord
Omdat Gods woord niet alleen een paar letters zijn, maar veel meer is dat. Zeker wanneer je denkt aan het bouwen aan sterke mensenharten… aan richting en zicht op toekomst.

- Wist je dat: Gods woord twee varianten heeft? Geschreven (logos, de Bijbel) en gesproken via Gods Geest door een mensenmond (rhema). 

- Jesaja 40 vers 8: Over de natuurlijke dingen die we zien die tijdelijk zijn, maar Gods woord dat eeuwig is.
- Jesaja 55 vers 10-11 Over hoe Gods woord zorgt dat aardse zaken tot bloei komen. Zoals regen de aarde tot bloei brengt…
- Hebreeën 4 vers 12 Over Gods Woord dat levend en krachtig is, als een laser. En dingen in je binnenste recht kan trekken. Zie je. Een jong mens die opgroeit op een aarde waar onhandige dingen gebeuren, die zucht onder vloek… die heeft geluk als het als jong mens Zijn woord hoort… zodat onhandige dingen dan al gestopt kunnen worden. Zijn woord heeft die kracht.
- Psalm 119 vers 105 Hoe Zijn woord richting en zicht geeft in je levenswandel.

Over Toekomst
- Jesaja 60 vers 1-2 Profetie over hoe duisternis de aarde bedekt, maar dat wij juist opstaan en schitteren. > Zie je dat het schitteren ook een doel heeft? Schitteren, zo mooi dat mensen in drommen naar ons toe zullen komen. Ja, dit is geprofeteerd voor Israël. Maar remember, dankzij de Here Jezus is de kerk op een bijzondere manier deel geworden van Israël. Dit is voor hen en ons waarheid.
- Mattheus 5 vers 14-16 Als wij, ook onze kids dus, weten wie we zijn, waardoor we keuzes maken en dingen doen gebaseerd op dat weten. Dan vallen we op. Dan schitteren we.
- Spreuken 4 vers 18 Over hoe ons leven is bedoelt om steeds beter, mooier, brighter wordt. Hij zegt het. Laten we het met Hem eens zijn!
- Johannes 8 vers 12 Over hoe we met Hem nooit in het donkerte wandelen.

Over individu die tot z’n recht mag komen in het geheel
- 1 Korinthe 12 vers 4 – 11 Over hoe de Here God alles van Hem verdeelt over verschillende mensen… ten bate van de kerk.
- 1 Korinthe 12 vers 12-13 Over vele –verschillende-  delen die samen een eenheid vormen door Gods Geest.
- Efeze 3 vers 10-11 Over dat het een eeuwenoud plan is om de veelkleurigheid van God door de kerk (de kerk = de mensen) zichtbaar wordt.
- Efeze 3 vers 18 Alleen met alle heiligen… raken we de reikwijdte van Zijn liefde voor ons en de rest van de wereld. Wow.

// 2 Nadenkers

1. Uit de visietekst: We leren ze de waarde van Jezus’ lichaam (de kerk) kennen …

Wat betekent de kerk voor jou? Wat is de waarde voor jou als mens?

2. …en hun plek daarin te vinden.
Let op! In onze kerk geloven we dat (mogen) meedoen heel belangrijk is, om optimaal te kunnen bloeien of schitteren in je dagelijks leven. Want je geeft je eigenheid/je talenten (ook) aan de bouw van Zijn kerk. En hoe meer schitterende mensen samenwerken, hoe meer Hij zichtbaar wordt. Right?! En dat doet een individueel mens in zo’n schitterend geheel dus ook erg goed. Het is wellicht één van de redenen waarom jij bent ingestapt bij KIDS. Maar dit geldt ook voor kinderen. Want ook zij zijn mensen die dit net als ieder ander nodig hebben. Tuurlijk, op maat.

Maar wat betekent dat in hoe we naar de kinderen kijken? Welke ruimte we ze geven? Hoe we ze benaderen?

2. Wat zie jij - SFEER

2. Wat zie jij - SFEER

EEN THUIS VOOR ELK KIND

SFEER

In de vorige blog las je het tweede deel van onze KIDS visie. Omdat visie te ver weg blijft, als je het niet voor jezelf toepasbaar maakt. Gaat visie pas zichtbaar worden als het via jouw hart bij de kids komt.

2 Zinnen om te onthouden

 1. KIJK, HET IS HIER LEUK!

 2. HET IS HIER VEILIG.// Kijk, het is hier leuk…

- Kijk, als je aankomt lopen dan ‘zie’ je wat jij leuk vindt.
- In de kidskerk geldt: Sunday= Funday

Hoe ziet dit er uit? Laten we het toespitsen op jongetje Max
-
Jongetje Max komt aanlopen en kijkt verlangend naar wat er déze keer bij Kids is. Hij ziet de mooie kleuren, iets van de toffe spellen en hoort gezellige muziek. Dáár is het leuk!
- Tijdens het programma voelt hij zich vrij, want hij kan (onderdelen/dingen) kiezen!
- Wat kijkt iedereen blij en er wordt gelachen! Het is hier leuk.

Wat zie jij?
-  Hoe zie je er zelf uit? Naast je shirt valt daar zeker nog over na te denken. Dit is niet een vaste invulling die je krijgt, want juist de verschillende unieke uitvoeringen hiervan… maakt het gaaf! Wat zie jij?
- Stel je bemand een thuistafel: hoe ziet die eruit? Wat zie jezelf en hoe kun jij ervoor zorgen dat het er gezellig en leuk uitziet?
- Stel je mag FUN dingen bedenken? Denk je na over het geheel? Is er voor de verschillende soorten kids iets te kiezen? En hoe stal je dit uit? Waar zet je het neer?
- Stel je doet het plenaire deel. Hoe ziet het podium eruit? Kijk ernaar en maak het een plek waar jij graag in staat. Zie je dat dit belangrijk is?


// Het is hier veilig

Een veilige atmosfeer –of kinderen zich thuis kunnen voelen- wordt het sterkste bepaald door de beïnvloeders die er rondlopen. Wow. Wat een rol heb je, als je zulke jonge mensenhartjes een thuis mag bieden. In de kerk, dichtbij Hem.

Laten we het toespitsen op Sofie’tje en Twan.
-  Sofie’tje komt nu een aantal zondagen in de kerk. Het ziet er leuk uit, maar ze ontspant nog niet. Wat heeft ze nodig? Veiligheid.

- Twan van 11 loopt ook binnen. Zijn ouders liggen in scheiding en op school is het niet leuk. Niemand in de kerk weet dat nog. Maar er is flinke onrust van binnen. Ja, er zijn leuke dingen. Maar wat heeft hij nodig om thuis te zijn in de kerk? Gezien worden en de veiligheid om zn verhaal te kunnen doen als hij dat wil.

Wat zie jij?
-   Als je bij de oppas de ouders meeneemt in een ochtend. Vertel je dan alleen wat ze moeten doen? Of praat je ook over wat ze mogen geloven over de jonge kinderen en geef je ze praktische tips om dat te doen? Wat zeg je ze?

-  Als je een thuistafel bemand: Heb je goed overzicht over de vaste kinderen? Heb je vaste kinderen aan je tafel? Stel je eens voor hoe je jouw kinderen, die je steeds weer ziet, veiligheid kunt bieden. Wat is daar voor nodig?

- Als je op het podium staat: Zie je dat de kinderen niet alleen een verhaaltje nodig hebben van je of een liedje… maar dat ze jou hart ook nodig hebben? Jouw hart dat laat zien dat je om hen geeft? Welke leerkrachten, kinderwerkers, volwassenen maakten op jou als kind de beste indruk? Om het in te vullen, I’m sure dat het degenen waren die je zágen, degenen die je niet pamperden maar je wel serieus namen, degenen die in je geloofden en waarvan je merkten dat ze je echt wilden helpen. Dat soort leerkrachten, kinderwerkers… maken een verschil. Die hebben impact. Die laten de sfeer niet neerdrukken, maar bepalen de sfeer.

- Bedenk eens wat er gebeurt met de atmosfeer als je als team vooral gericht bent op de volwassenen, op dingen regelen. Wat communiceer je dan? En wat is het dat je als team zou willen communiceren?


3 Tips: A matter of choice.

Kijk, soms heb je gewoon een uitdagende week en moet je zondags ook nog vlammen. HOE je je hart verzorgd en toespreekt is dan top prio. Want je wilt, ondanks die week, dat wat je gelooft over de kids wel de hoofdtoon voert op die zondagochtend. Toch? Trust me, ik ken die uitdagende gevoelens ook. Dit is wat ik geleerd hebt in de afgelopen jaren en nu altijd doe richting een zondag met de kids:

 1. Op de zondagavond of maandag kijk in naar m’n week en ben ik me bewust van dat ik die zondag namens Hem een beïnvloeder ben. Dus,  ik zegen de week en m’n hart met focus en rust. Ook kijk ik naar de ingrediënten van de week: hoeveel energie kost alles? Is het wijs om te schuiven, dingen anders in te richten voor deze week: dan doe ik dat. Zaterdagavond tot laat iets doen, is voor mij bijvoorbeeld geen optie als ik de volgende dag zeker wil zijn dat ik kan vlammen.

 2. Ook helpt het me om richting een zondag contact te hebben met mn mede-teamgenoten. Niet alleen voor de praktische zaken, maar vooral ook om samen die vibe te pakken/creëren voor een gave zondag. Ik merk een groot verschil in m’n hart als ik dat wel of niet heb/gebruik van maak. En misschien ook niet zo gek… kerk is iets van SAMEN.

 3. Op de zondag zelf ga ik voor een rustige aanloop. Ik heb zelf drie jonge kinderen en een worshipman, dus dit moet ik heel bewust plannen om een rustige aanloop te doen slagen. Daarom zet ik alles de avond ervoor klaar, zodat ik niks meer hoef te pakken. En ik zorg dat ik voldoende tijd heb voor wat ik moet doen. Dat is soms meer tijd dan de teamleider van die dag vraagt. Maar wat een verschil qua ontspanheid, wanneer alles al klaar staat.


2. Onze Visie - SFEER

2. Onze Visie - SFEER

Een Thuis Voor Elk Kind

SFEER

Niet een club. Niet een oppasplek. Niet een bezighouderij. Maar een thuis. En dat vraagt iets van mijn en jouw hart. Een thuis is namelijk de real deal.

De Visie voor onze Kids kerk is in 3 punten opgebouwd: 1. Identiteit, 2. Sfeer en 3. Toekomst. Deze keer dus over Sfeer. Hoe mogen de kinderen thhuis ervaren. Wat dragen wij mee in ons hard?

De Visieblogs zijn zo opgebouwd: 1. Een stukje uit de Visie. 2. Bijbelse onderbouwing En 3. een paar nadenkers voor jou. Na deze inhoudelijke blog, volgt een blog met hoe je als team dit vorm mag geven. Want dit is slechts de visie. Hoe het eruit komt… gaat via jullie. Via jou.


2. SFEER
EEN GEZELLIG HUIS

ONS HUIS IS VEILIG, GEBORGEN EN VOL GENADE. EEN PLEK WAAR JE KUNT ONTSPANNEN, WAAR JE GELIEFD BENT EN GEZIEN WORDT. WAAR JE NIET BANG HOEFT TE ZIJN EN NIET BETWIJFELD WORDT. WAAR JE BREEDUIT KUNT LACHEN EN HUILEN. WAAR WAARDEVOLLE VRIENDSCHAPPEN ONTSTAAN.// DE BIJBEL

De Kerk is de plek waar ‘de Heer van de kerk’ alles aan/in wil geven. Het is Zijn kerk. Het is dus super belangrijk dat we goed weten wie Hij is. Want als we Hem beter leren kennen, weten wat Hij het belangrijkste vindt, dan wordt het logisch wat wij als Zijn volgers doen. Hoe we klinken, hoe we reageren, welke effort we waar in steken. Met als doel: dat we ‘thuis bij Hem’ zijn. Dat gaat vooral over binnenkantzaken, maar ook over de buitenkant.


Tekst 1. Binnenkant van Sfeer: Genade en Waarheid.

In het boek over Jezus’ werk op aarde dat Johannes schreef, lees je iets heel kenmerkends over Hem. Iets wat totdat Jezus op aarde was, er nog niet was. Nog niet eerder na de zondeval had God dit aan ons mensen kunnen geven. Waarheid, dat we als mensen redding (alle begrip en alle hulp) nodig hadden… ja, daarin had Hij al voorzien. Door middel van de wet. Maar dat andere, wat zo kenmerkend is. Dat werd pas zichtbaar toen Jezus kwam. Door Jezus werd ‘zichtbaar’ wie God echt is.  Deze twee teksten licht ik er even uit:

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid/genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. (Johannes 1 vers 17 en 18)

Man. Als er zo met je wordt om gegaan. Als Hij het mag zeggen in ons, dan is wat Hij vindt sfeerbepalend. Dat is heel real: ja, ook jij hebt redding nodig. Ja jij maakt fouten. Ja ik zie dat je dat lastig vindt. Maar wat fijn, dat wat jij nodig hebt (redding) is aanwezig dankzij onze Koning. En guess what: Hij is er blij mee dat je bij Hem komt. Hij begrijpt hoe stom/lastig/vervelend iets kan zijn en wil je jou…ja jou… heel graag helpen. Hij houdt van je.


Tekst 2: Binnenkant: Veilig.

Ook zo’n mooie tekst die zo iets prachtigs laat zien van hoe onze Heer is. Is de tekst die laat zien hoe Hij met ons omgaat. Hoe met mij omgaat (keep it personal)… vooral als ik mezelf terugvindt in ellende. Kijk. Zo mooi:

Jezus begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. (Hebreeën 4 vers 15-16)

De focus ligt hier niet op: Hij heeft nooit gezondigd en jij wel. In deze HET BOEKvertaling lijkt dat een beetje zo. De focus ligt echter op: omdat Hij mens was en alles daarin ook zo gevoeld heeft, zoals jij en ik dat meemaken in ons mensenlijf… en thank God, heeft Hij zijn werk perfect gedaan… zodat we nu een way out hebben. Of beter gezegd… een way in, bij Vader God thuis. Waar we dankzij Jezus, altijd binnen kunnen zijn. Wat Vader God altijd al wilde. We hoeven niet te faken. Hij begrijpt ons en wil ons dat laten weten dat Hij dat doet (staat zelfs in de Bijbel). Bij Hem kun je thuis zijn. Ontspannen, jezelf. Vrij om gewoon rond te lopen en te rekenen op ‘begrip voor wie ik ben en waar ik in zit en echt gemeende hulp’ (=genade) te krijgen.

Zie je de veiligheid van Zijn begrip en Zijn willen helpen? Zie je Zijn hart hierin? Dát hart. Dat is ook in ons en is bedoeld bepalend te zijn bij KIDS.

Tekst 3: Buitenkant. Zie je me?
Vergis je niet. Onze God houdt van mooi en prachtig. Hij houdt van details, tot in het bizarre aan toe. Hij begint aan iets en stopt er niet mee. Zo is Hij. Bekijk de schepping maar, van macro niveau tot micro. Het Heelal breidt zich nog steeds uit… wij zijn echt onzichtbaar op de schaal waarop Hij te werk gaat. Maar ook naar de schoonheid van iedere unieke zandkorrel of sneeuwvlok. Zo onbelangrijk. En wat Hem betreft toch wel. Zo is Hij. Dat zie je terug in de Schepping, maar ook in hoe Hij de reddende Ark liet bouwen. Bizar om te lezen. Bizar om eens te bekijken (als je de kans kijkt om naar dat Ark museum te gaan). Dat zie je terug in de details van de Tabernakel en de Tempel later. Alles zegt iets, alles verwijst naar iets. En alles zelfs due kleinste details, maakte Hij voor ons. Want, werkelijk Hij ziet jou en mij als Zijn kinderen.

En daarom is het ook niet gek. Dat mensen, dat de meeste mensen, zich verzorgt en blij voelen als ze ergens mogen zijn waar zichtbaar moeite gedaan is voor ze. Keep it personal: Als je ergens komt, waar ze hun best hebben gedaan om jou je kostbaar en welkom te laten voelen, door rekening te houden met jouw voorkeuren en behoeftes… dan zegt dat iets over hoe ze je zien. Dat helpt je. Buitenkant matters.

> Oke. Even kort voor degenen die dit verkeerdom kunnen oppakken met bijvoorbeeld: Nou als ze zo overdreven doen, dan voel ik me juist totaaaaal niet op mn gemak. Let op. Zo’n gedachte komt niet voort uit hoe Hij naar je kijkt. Leer je eigen gedachtes ten opzichte van jezelf op te lijnen met de gedachtes van je hemelse oorsprong, je Vader
>> Niet een specifieke tekst. Maar lees de scheppingsverhalen, lees de verhalen over hoe de Ark gemaakt is, over de Tabernakel. Verwonder je. Buitenkant matters. Hoe iets eruit ziet. It matters.

Meer Bijbel:

 • Kolossenzen 1 vers 13 – 23. Over de Heer van de kerk, over wat Hij daarmee wil.

 • 2 Korinthe 5 vers 16-17 Over hoe je jezelf, elkaar (ook kinderen) bekijkt, zoals Hij dat doet.

 • 2 Petrus 1 vers 2-5 Over hoe Hem beter leren kennen, ons veel oplevert qua geen last hebben van de aardse neertrekkende beweging en veel oplevert qua hemelse kracht en inzicht.

 • Psalm 23 Over hoe Hij ons leidt, voorziet en helpt.

 • Psalm 68 vers 7a God geeft eenzamen een thuis! Mooie quote, die in een tekst laat zien dat Hij niet wil dat we eenzaam zijn, maar een thuis hebben. Ergens bij horen.

 • Jesaja 43 vers 4 Bekende tekst die in één zin laat zien hoe Hij over Zijn mensen denkt.// DE NADENKERS

1. WAT VOEL JE WANNEER JE ERGENS ‘THUIS’ BENT?

2. ZIE JE, DAT ‘EEN THUIS’ EEN PLEK IS WAAR HET NIET OVER JOU GAAT, MAAR OVER JOU ALS DEEL VAN ONS?

3. BEDENK EENS BIJ JEZELF, HOE BELANGRIJK JIJ BUITENKANT VINDT (VAN RUIMTES, VAN HOE JE JEZELF KLEEDT, HOE JE MENSEN ONTVANGT IN JE HUIS?


1. Wat zie jij - Identiteit

1. Wat zie jij - Identiteit

Een Thuis Voor Elk Kind

IDENTITEIT

Afgelopen blog las je het eerste deel van onze KIDS visie. Bijbelteksten vlogen je om de oren. En strak gevormde zinnen die zoveel mogelijk zeggen wat we ZIEN over hoe onze kinderkerk mag zijn. Super tof, maar daar moet t natuurlijk niet bij blijven.

Het moet praktisch worden. Jij moet er wat mee kunnen.

Want pas als het via onze harten, en dus ook via jouw hart gaat stromen, gaat de visie praktisch vorm krijgt. Daarom. Deze kort maar krachtige verwerking van deel 1. En remember, hier ben jij aan zet.


2 ZINNEN OM TE ONTHOUDEN

1. JIJ BENT WELKOM HIER

2. JIJ WORDT HIER STERK

1. JIJ BENT WELKOM HIER

- JIJ, want jij bent door onze Hemelse Vader gewild en gewenst.
- JIJ, met jouw hele verhaal, van hoe je jonge leven is. De mooie en de minder mooie dingen.
- JIJ, met je verhaal van vandaag. Hoe je je voelt, wat je gaat doen straks.

Hoe ziet dit eruit? Laten we het toespitsen op jongetje Max
- Je bent gericht op het jongetje dat aan komt lopen.
- Je kent zijn naam.
- Je kent zijn leven en bidt voor het hem. Ook zonder dat hij dat letterlijk weet.
- Je bent geïnteresseerd in zijn ochtend, zijn middagprogramma, zijn hobbys.

Wat zie jij?
Stel je voor hoe jij de kinderen vanaf nu benadert? Wat pak je sterker op? Wat is minder belangrijk nu je dit leest? Breng focus.

>> Zie je wat dit doet? Zo kijk je mee en kun je met jouw specifieke invloed oplijnen met wat ‘we’ doen. Onderschat dit niet! We bewegen als één (want dat zijn we), maar ieder uniek hart dat meebeweegt maakt het prachtig en krachtig. <<


 2. JIJ WORDT HIER STERK

- Want de Koning is hier!
- Want door Hem te leren kennen weet je wie je bent, geliefd en met Hem kun je alles aan.
- Want door Hem te leren aanbidden, zie je hoe Hij dichtbij is en dat Hij precies geeft wat je NU nodig hebt.

Hoe ziet dit er uit? Laten we het toespitsen op meisje Lilly.
- Je heet Lilly bewust welkom in Zijn kerk
- Je zorgt dat Lilly met aandacht kán luisteren naar de les
- Je bent je bewust dat jouw aandacht voor Zijn woord en Hem aanbidden, het sterkste is als je dit zelf ook laat zien.

Wat zie jij?
Neem even de tijd. En gebruik je voorstellingsvermogen. En bedenk: Hoe ga jij je kinderen vanaf nu hierin voor. Zie je dat het niet zoveel uitmaakt welke specifieke plek je hebt binnen KIDS om hierin je plek met ‘geloof’ te pakken?


ZIN IN EEN BRUISENDE KIDSKERK?

beach-children-fun-106257.jpg

Misschien merk je het wel. Door zo deze visie praktisch te maken wordt er aan je ‘uitgaande’ rivier getrokken. Weet je nog? Pastor Marcel leerde ons over dat ons hart optimaal tot bloei komt als er een ingaande en een uitgaande rivier is. Als voorbeeld nam hij de twee grote meren in Israël. Het meer van Galilea dat bruist van leven (die heeft een ingaande en uitgaande rivier) en de dode zee (met alleen een ingaande rivier) kan letterlijk niks leven.

Je ingaande rivier is wat je tot je neemt van Hem voor jezelf. Voor je eigen hart. Je eigen leven.
Je uitgaande rivier is wat er uit je hart naar anderen gaat. Voor de harten van anderen. Voor de levens van anderen.

Woeh. Dus verwacht gerust, dat wanneer je bewuster je uitgaande rivier opgang brengt. Dat het je eigen hart op een verrassende manier goed zal doen. En wat als je dit met je hele team zo oppakt. Wie ore heeft die hore! Want man… Wat een heerlijke plek zijn we dan.

1. Onze Visie - Identiteit

1. Onze Visie - Identiteit

Een Thuis voor Elk Kind

IDENTITEIT

Niet een club. Niet een oppasplek. Niet een bezighouderij. Maar een thuis. En dat vraagt iets van mijn en jouw hart. Een thuis is de real deal.

De visie voor onze Kids kerk is in 3 punten opgebouwd: 1. Identiteit, 2. Sfeer en 3. Toekomst. Deze keer dus Identiteit. Hoe zie je kinderen. En hoe help je ze aan een sterke identiteit.
Deze blogs zijn ook steeds in 3 punten opgebouwd: 1. Een stukje uit de Visie. 2. Bijbelse onderbouwing En 3. één of twee nadenkers voor jou. (zo houden we een en ander lekker bondig)

> Tip voor de KIDSleiders: Bespreek deze blogs met je team! Stel de vragen aan elkaar.


// Een Thuis voor elk kind (deel 1)


1. IDENTITEIT
WE GELOVEN IN ELK KIND

IEDER MENS IS GEBOREN IN HET HART VAN DE VADER. DAAROM IS IEDER KIND GEWENST, GELIEFD EN ZEER KOSTBAAR. OOK AL IS HET KIND NOG JONG, HET IS EEN VOLWAARDIG MENS MET SPECIFIEKE KWALITEITEN EN DROMEN. DAT (L)EREN WE.

DOOR WOORDEN VAN GOD TE HOREN EN DICHTBIJ HEM TE ZIJN IN AANBIDDING, WORDT ONS HART STERK, KOMEN WE TOT BLOEI EN ONTDEKKEN WE WIE WE ZIJN ALS GELIEFDE KINDEREN VAN GOD DE VADER, DOOR DE HERE JEZUS.

// Bijbel


Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Spreuken 22 vers 6

Ons leven is net als een boom. Een jonge boom kun je nog geleiden, een bepaalde richting op laten groeien. Maar zodra het een bepaalde leeftijd heeft, dan wordt het te ‘dik’ om nog –gemakkelijk- te kunnen buigen.


Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen…
Mattheus 19 vers 14

Dit is een bekend stuk. Super gaaf als je ziet dat ouders hun kinderen bij Hem brengen. Nu (in onze tijd) doe je dat door kinderen in Zijn kerk te brengen. Maar ik geloof dat deze vaak te arm wordt weggezet. Vaak komt deze tekst voorbij in het kader van: Ach wat is de Here Jezus toch lief voor kinderen. Hij vindt ze ook belangrijk en wil ons een les leren in hoe mooi ze zijn. Hoewel het allemaal waar is, zit er ook een diepere laag in Zijn woorden. Want als geen ander (Hij is namelijk onze Maker), heeft Hij door dat onze aardse ziel (oftewel: onze bewuste en onbewuste gedachte –en emotiewereld) sterk gevormd wordt in onze kinderjaren. Als Hij dichtbij mag zijn in deze eerste jaren, met Zijn peaceful aanwezigheid met Zijn woord; is dat erg goed nieuws voor iemands héle verdere leven.


Meer Bijbelteksten (klik op de tekst om te lezen):

-Jesaja 55:10-11  > Over Gods Woorden die zorgen dat de aarde(wij zijn van de aarde) tot bloei/wasdom komt. Tot bloei, tot potentie zoals het bedoeld is.
- Hebreeën 4: 12  > Over dat Gods Woord scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Een soort laser dus. Met als doel om ons te helpen volledig te vertrouwen op Hem > in Zijn rust te leven. M.a.w. te genieten van een gaaf leven met/in/door Hem.
- Efeze 1: 4 > Over dat Hij ons uitkoos, naar Zijn wil en verlangen… God wilde altijd al Zijn mensenkinderen dichtbij hebben. Hij wilde mij, verlangde naar mij. En al voordat de wereld gemaakt was, bedacht Hij dat ik er moest zijn. En nu ik in Christus Jezus ben, is alles wat Hij voor mij heeft mogelijk (ondanks de gevallen staat van de wereld)
- Psalm 139 > Hij maakte ons. Hij maakte mij. Hij kent me door en door.
- Kolossenzen 1: 13 -23 > Over waarom de Kerk zo’n ding is.
- Psalm 34 : 4-5 > Je hart (leren) uiten naar Hem. Voor kinderen niet zo moeilijk, als ze zien Wie Hij is. (Leren) aanbidden van je Koning, leert hoe je zelf van Hem kunt ‘nemen’ en (zo mooi) heeft ook impact op je omgeving.

// De Nadenkers

1.  Bij het lezen van de visie leest over identiteit: welke zin raakt jou dan het meeste? Waarbij voel je het sterkste: dit is wat ik geloof.

2. Nadenker 1 is leuk, want het zegt iets over jou. Het kan best dat je een teamgenoot een andere zin eruit licht.
De tweede nadenker is: Omdat mensen dus kinderen zijn. Is dit stukje visie over identiteit ook op jou persoonlijk toepasbaar. Dat zinnetje wat je zo raakte, is wellicht ook het meest belangrijk voor jouzelf. Met hoe je naar jezelf kijkt.


VISIE - de inleiding

VISIE - de inleiding

Welkom bij de Visieblogs.

In 7 blogs word je meegenomen in onze visie voor onze kinderkerk. Onze. Enjoy!

5X OVER VISIE

 1. VISIE is iets wat je kijkrichting is. Iets waar je, je als je keuzes op staaft. Een visie geeft richting en maakt sommige stappen logisch en andere stappen juist overbodig.

 2. VISIE is ideaal, want zo kun je ook met een grote groep, een zelfde kant op bewegen… zonder dat je precies de weg hoeft uit te stippelen. Zolang de visie helder is, lopen we de zelfde kant op.

 3. VISIE is meer dan een stip op de horizon. Want een stip op de horizon zou betekenen dat je nooit dichterbij komt. Visie is daarmee wat anders dan een doel. Doelen kun je bijvoorbeeld per half jaar zetten. Maar als je een visie voor ogen hebt, bepaalt de visie of je doelen zin hebben. Volg je me?

 4. VISIE geeft je een stuur in handen. Want je hart kan allemaal ideeën en plannen hebben, maar alleen als de visie helder is, dan zie je wat eerst belangrijk is. Wat je wèl nu gaat doen. En ook wat je nu nog niet gaat oppakken. Niet dat alles van begin tot eind opeens helder is, maar het NU wordt er een stuk makkelijker van.

 5. Een gedeelde VISIE zorgt voor plezier omdat het ‘samen’ is. Je kunt elkaar makkelijk aanvuren, aanscherpen, aanvullen.


De KIDS visie

De KIDS visie bestaat al wat langer. Misschien heb jij dat ook, maar zonder een goed verhaal kom ik namelijk niet in beweging. Zonder een visie waar ik echt enthousiast over ben, ben ik net een dood paard. Maar rond KIDS gedraag ik al wat langer heel anders dan zo’n een dood paard. En dat komt om door wat ik van binnen voor me zie. Een paar jaar geleden zei pastor Jaap (mijn leidinggevende) schrijf ‘m op. En zo kwam het dat mijn innerlijke visie voor KIDS in de kerk een vastere vorm kreeg. En wat blijkt. Eigenlijk is het een excerpt van wat we als kidsteam geloven. Waarschijnlijk zul jij dat ook opmerken dat je dit grotendeels al zo geloofde.

Het interessante is, dat onze visie alleen de kinderen kan baten als degenen die over hen gesteld zijn, samen de gezamelijke visie omarmen. Want met name via >ons< hart Jezus proefbaar en real voor hen.

Ook interessant: Alles wat je aangeboden wordt via Jong en Vrij KIDS, is gestaafd aan deze visie en is bedoeld om juist die visie te versterken.

---                                                                                                                   

Is die visie onze Redder opeens geworden ofzo? Dat was Jezus toch?

Haha. Goeie vraag! Ik zou ’m kunnen stellen. Zie hier wat Hij zegt in Zijn woord:

Spreuken 29 vers 11a  Where there is no vision, the people perish..

En als je onze KIDS visie leest… dan snap je waarschijnlijk bij Wie deze visie vandaan komt. Al het goede, alles wat wèrkt komt nou eenmaal bij Hem vandaan. En wij, wij hebben gewoon een stuur nodig. Zijn zicht, om onze harten in één lijn te laten bewegen. Meer fun, meer kracht. Dat willen we.


Coming up:

Daarom gaan de komende 6 blogs over onze VISIE. De visie kun je nu al gewoon lezen, maar in de blogs zal ik je er met Bijbelse onderbouwing indompelen. En ik hoop dat het je eigen hart zal raken. Dat je er blij van wordt en je Zijn hart voor jou voelt. Want hoewel dit over onze kids gaat! Gaat het eigenlijk ook over jou. Want via jouw hart, mogen al je talenten en ideeën gerichte pijlen worden, die onze kostbare kinderen een ècht thuis geven bij Hem, in ons midden. Are you with me?


3x nadenker voor nu

 • Wat maakt iets een thuis?

 • Is de kerk (al) een thuis voor je?

 • Wat zie je van ‘thuis’ terug bij de Oppas/KICK/COOL?