VERWACHT IN 2019

 

Op dit moment zijn we in een verkennende fase om te kijken of we ook
in het najaar een reis kunnen organiseren:

 
 

najaar 2019

Medio oktober (8-daagse reis)
Reisleider: Steven van Kranenburg
Georganiseerd vanuit Jong en Vrij Rotterdam,
maar waarschijnlijk open voor iedereen.

 

 

Israël en het Joodse volk hebben een speciale plek in het hart van Jong en Vrij. Dat heeft alles te maken met de bijzondere plaats die God het volk Israël heeft gegeven in Zijn reddingsplan voor deze wereld. 

We geloven dat het Evangelie van genade en vrede, dat 2000 jaar geleden vanuit Israël de wereld over ging, in deze tijd weer teruggebracht mag worden naar die regio. Dar evangelie is immers Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. (Romeinen 1:16).

In Zijn voetstappen
Daarom organiseren we vanuit Jong en Vrij regelmatig reizen naar Israël. Die reizen hebben als doel om het land en volk tot zegen te zijn en om te genieten van de geestelijke rijkdom die er te vinden is. Om de liefde die God heeft voor ons én het Joodse volk in onze harten uit te gieten. De talloze plaatsen en gebeurtenissen uit de Bijbel zijn er nog steeds terug te vinden. Op diverse plekken kun je zo goed als letterlijk in de voetstappen van Jezus wandelen. En dat ga je dan ook doen als je mee op reis gaat…

Onvergetelijke ervaring
In Israël gaat de Bijbel ineens in al haar geuren en kleuren tot je spreken. Veel mensen getuigen ervan dat hun hart er verrassend tot leven komt. Bovendien is het een zegen om Gods volk tot zegen te zijn. Dat maakt een bezoek aan Israël een onvergetelijke ervaring!

 

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar israel@jongenvrij.nl