Een Thuis Voor Elk Kind

TOEKOMST

De Visie voor onze Kids kerk is in 3 punten opgebouwd: 1. Identiteit, 2. Sfeer en 3. Toekomst.

De Visieblogs zijn zo opgebouwd: 1. Een stukje uit de Visie. 2. Bijbelse onderbouwing en 3. een paar nadenkers voor jou. Na deze inhoudelijke blog, volgt een blog met hoe je als team dit vorm mag geven. Want dit is slechts de visie. Hoe het eruit komt… gaat via jullie. Via jou.


// Een Thuis Voor Elk Kind (3)

3. TOEKOMST
DE TOEKOMST BEGINT NU

Onze kinderen ontdekken wie ze zijn en welke waarheden daarbij horen door de verhalen van toen,  het leren leven in het nu en onderwijs over de toekomst. We leren ze de waarde van Jezus’ lichaam (de kerk) kennen en hun plek daarin te vinden. Hierdoor hebben ze duidelijk zicht op wat gezond en ongezond is, een open houding naar mensen om hen heen en kunnen ze ontspannen de toekomst in wandelen door hun vertrouwen in Hem.

 

// Bijbel

Zie je dat we heel bewust de kids willen toerusten? Dat ze in staat zijn om gebruik te maken van alles van Hem. Dit gaat over hoe we de Bijbel gebruiken, hoe we ons hart bewaken boven alles, wat je als mens nodig hebt, en over hoe ‘we samen’ naar de toekomst kijken.

  • Klik op de Bijbeltekst referenties om de Bijbeltekst te lezen.

 
Gods Woord
Omdat Gods woord niet alleen een paar letters zijn, maar veel meer is dat. Zeker wanneer je denkt aan het bouwen aan sterke mensenharten… aan richting en zicht op toekomst.

- Wist je dat: Gods woord twee varianten heeft? Geschreven (logos, de Bijbel) en gesproken via Gods Geest door een mensenmond (rhema). 

- Jesaja 40 vers 8: Over de natuurlijke dingen die we zien die tijdelijk zijn, maar Gods woord dat eeuwig is.
- Jesaja 55 vers 10-11 Over hoe Gods woord zorgt dat aardse zaken tot bloei komen. Zoals regen de aarde tot bloei brengt…
- Hebreeën 4 vers 12 Over Gods Woord dat levend en krachtig is, als een laser. En dingen in je binnenste recht kan trekken. Zie je. Een jong mens die opgroeit op een aarde waar onhandige dingen gebeuren, die zucht onder vloek… die heeft geluk als het als jong mens Zijn woord hoort… zodat onhandige dingen dan al gestopt kunnen worden. Zijn woord heeft die kracht.
- Psalm 119 vers 105 Hoe Zijn woord richting en zicht geeft in je levenswandel.

Over Toekomst
- Jesaja 60 vers 1-2 Profetie over hoe duisternis de aarde bedekt, maar dat wij juist opstaan en schitteren. > Zie je dat het schitteren ook een doel heeft? Schitteren, zo mooi dat mensen in drommen naar ons toe zullen komen. Ja, dit is geprofeteerd voor Israël. Maar remember, dankzij de Here Jezus is de kerk op een bijzondere manier deel geworden van Israël. Dit is voor hen en ons waarheid.
- Mattheus 5 vers 14-16 Als wij, ook onze kids dus, weten wie we zijn, waardoor we keuzes maken en dingen doen gebaseerd op dat weten. Dan vallen we op. Dan schitteren we.
- Spreuken 4 vers 18 Over hoe ons leven is bedoelt om steeds beter, mooier, brighter wordt. Hij zegt het. Laten we het met Hem eens zijn!
- Johannes 8 vers 12 Over hoe we met Hem nooit in het donkerte wandelen.

Over individu die tot z’n recht mag komen in het geheel
- 1 Korinthe 12 vers 4 – 11 Over hoe de Here God alles van Hem verdeelt over verschillende mensen… ten bate van de kerk.
- 1 Korinthe 12 vers 12-13 Over vele –verschillende-  delen die samen een eenheid vormen door Gods Geest.
- Efeze 3 vers 10-11 Over dat het een eeuwenoud plan is om de veelkleurigheid van God door de kerk (de kerk = de mensen) zichtbaar wordt.
- Efeze 3 vers 18 Alleen met alle heiligen… raken we de reikwijdte van Zijn liefde voor ons en de rest van de wereld. Wow.

// 2 Nadenkers

1. Uit de visietekst: We leren ze de waarde van Jezus’ lichaam (de kerk) kennen …

Wat betekent de kerk voor jou? Wat is de waarde voor jou als mens?

2. …en hun plek daarin te vinden.
Let op! In onze kerk geloven we dat (mogen) meedoen heel belangrijk is, om optimaal te kunnen bloeien of schitteren in je dagelijks leven. Want je geeft je eigenheid/je talenten (ook) aan de bouw van Zijn kerk. En hoe meer schitterende mensen samenwerken, hoe meer Hij zichtbaar wordt. Right?! En dat doet een individueel mens in zo’n schitterend geheel dus ook erg goed. Het is wellicht één van de redenen waarom jij bent ingestapt bij KIDS. Maar dit geldt ook voor kinderen. Want ook zij zijn mensen die dit net als ieder ander nodig hebben. Tuurlijk, op maat.

Maar wat betekent dat in hoe we naar de kinderen kijken? Welke ruimte we ze geven? Hoe we ze benaderen?