God-gebruikt-Kinderwerker-300x289.jpg

Bedienen. Een lekker kerkwoord. Omdat we het behoorlijk vaak gebruiken, best handig om even goed helder te hebben wat het eigenlijk is. Dat bedienen.

Bedienen in de kerk gaat dus niet over hapjes en drankjes serveren. Ook leuk. Maar dat is het niet. Bedienen in de kerk gaat over bewust via jouw hart /via jouw acties de Here Jezus dichtbij iemand anders’ hart brengen. Bedienen is dus tussen mensen die elkaar helpen om een sterk hart te krijgen (een sterk hart is een hart waarin Jezus’ stem het hardst klinkt). Bedienen is wat een pastor doet op zondag, bedienen is wat je bij de koffie naar elkaar toe kunt doen… en bedienen is wat we bewust doen als we bij KIDS zijn.

Bedienen = De Here Jezus dichtbij het hart van iemand anders brengen

Waarom is dit zo’n big issue? Waarom willen we dit volle bak in de kerk hebben? Waarom moedigen we elkaar aan om hier zo goed mogelijk in te worden? >>> Omdat wanneer Jezus een mensenhart ontmoet… er iets wezenlijks gebeurt in dat hart: het hart ontmoet Zijn Maker. Het hart ontmoet Degene die hem/haar wilde. Het hart ontmoet Degene die weet hoe iets beter kan. Degene die als enige wel iets kan fixen. <<<

Dus dat bedienen… van Hem. Is dus een big issue. Om je twee focus punten te geven om praktisch mee uit de voeten te kunnen:


1. WORSHIP

Worship is niet per sé liedjes zingen. Worship is je eigen hart bewust richten op Hem. Als maaksel die begrijpt dat het alles van Zijn Maker nodig heeft. Als kind, die weet dat het pas vol gelukkig kan zijn als het de nabijheid van zijn Vader geniet. Iets fijns dus.

Omdat het over relatie gaat, mag dit echt ontspannen zijn, zelfs overal tussendoor. En hoewel het niet per sé gaat over muziek… is het niet toevallig dat juist muziek je hart helpt om dit zo makkelijk en fijn mogelijk te doen.
 

Kies om dit serieus te nemen. Go for it!


2. WOORDEN

Watch and learn hoe je Vader ‘werkt’. Hij gebruikt woorden.

Just as rain and snow descend from the skies
    and don’t go back until they’ve watered the earth,
Doing their work of making things grow and blossom,
    producing seed for farmers and food for the hungry,
So will the words that come out of My mouth
    not come back empty-handed.
They’ll do the work I sent them to do,
    they’ll complete the assignment I gave them.

Jesaja 55 vers 10-11

Zijn mening. Zijn wijsheid. Zijn scheppingskracht… komt zo uit de hemel tot ons via Zijn woorden. En die woorden zijn net als regen en sneeuw, die de aarde vochtig maken… zodat de aarde kan doen waar het voor bedoeld is: vruchtbaar zijn en blijven.

 

Spreek Zijn woorden. Speak Life.

 

Interessant he. Zin om volle bak onze jonge mensen te bedienen? Doe dit dan worshippend… EN zorg dat Zijn woorden op je lippen zijn.

Jezus-als-taart-aanbieden-300x198.jpg

Noot: Uit jezelf iets bedienends persen gaat niet. Dan wordt het al snel suf en saai/ afgestompt. Laten we daar niet aan beginnen ;).

Het wordt vanzelf excellent als je hier het liefdeprincipe weer toepast. Want alleen als je eerst Zijn worship naar jou toe hoort… Zijn woorden je eigen hart laat vullen… Is je hart in staat om anderen te bedienen.