Een Thuis Voor Elk Kind

Niet een club. Niet een oppasplek. Niet een bezighouderij. Maar een thuis. En dat vraagt iets van mijn en jouw hart. Een thuis is namelijk de real deal.

De Visie voor onze Kids kerk is in 3 punten opgebouwd: 1. Identiteit, 2. Sfeer en 3. Toekomst. Deze keer dus over Sfeer. Hoe mogen de kinderen thhuis ervaren. Wat dragen wij mee in ons hard?

De Visieblogs zijn zo opgebouwd: 1. Een stukje uit de Visie. 2. Bijbelse onderbouwing En 3. een paar nadenkers voor jou. Na deze inhoudelijke blog, volgt een blog met hoe je als team dit vorm mag geven. Want dit is slechts de visie. Hoe het eruit komt… gaat via jullie. Via jou.


// Een Thuis voor elk kind (deel 2)

2. SFEER
EEN GEZELLIG HUIS

Ons huis is veilig, geborgen en vol genade. Een plek waar je kunt ontspannen, waar je geliefd bent en gezien wordt. Waar je niet bang hoeft te zijn en niet betwijfeld wordt. Waar je breeduit kunt lachen en huilen. Waar waardevolle vriendschappen ontstaan.


// DE BIJBEL

De Kerk is de plek waar ‘de Heer van de kerk’ alles aan/in wil geven. Het is Zijn kerk. Het is dus super belangrijk dat we goed weten wie Hij is. Want als we Hem beter leren kennen, weten wat Hij het belangrijkste vindt, dan wordt het logisch wat wij als Zijn volgers doen. Hoe we klinken, hoe we reageren, welke effort we waar in steken. Met als doel: dat we ‘thuis bij Hem’ zijn. Dat gaat vooral over binnenkantzaken, maar ook over de buitenkant.


Tekst 1. Binnenkant van Sfeer: Genade en Waarheid.

In het boek over Jezus’ werk op aarde dat Johannes schreef, lees je iets heel kenmerkends over Hem. Iets wat totdat Jezus op aarde was, er nog niet was. Nog niet eerder na de zondeval had God dit aan ons mensen kunnen geven. Waarheid, dat we als mensen redding (alle begrip en alle hulp) nodig hadden… ja, daarin had Hij al voorzien. Door middel van de wet. Maar dat andere, wat zo kenmerkend is. Dat werd pas zichtbaar toen Jezus kwam. Door Jezus werd ‘zichtbaar’ wie God echt is.  Deze twee teksten licht ik er even uit:

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid/genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. (Johannes 1 vers 17 en 18)

Man. Als er zo met je wordt om gegaan. Als Hij het mag zeggen in ons, dan is wat Hij vindt sfeerbepalend. Dat is heel real: ja, ook jij hebt redding nodig. Ja jij maakt fouten. Ja ik zie dat je dat lastig vindt. Maar wat fijn, dat wat jij nodig hebt (redding) is aanwezig dankzij onze Koning. En guess what: Hij is er blij mee dat je bij Hem komt. Hij begrijpt hoe stom/lastig/vervelend iets kan zijn en wil je jou…ja jou… heel graag helpen. Hij houdt van je.


Tekst 2: Binnenkant: Veilig.

Ook zo’n mooie tekst die zo iets prachtigs laat zien van hoe onze Heer is. Is de tekst die laat zien hoe Hij met ons omgaat. Hoe met mij omgaat (keep it personal)… vooral als ik mezelf terugvindt in ellende. Kijk. Zo mooi:

Jezus begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. (Hebreeën 4 vers 15-16)

De focus ligt hier niet op: Hij heeft nooit gezondigd en jij wel. In deze HET BOEKvertaling lijkt dat een beetje zo. De focus ligt echter op: omdat Hij mens was en alles daarin ook zo gevoeld heeft, zoals jij en ik dat meemaken in ons mensenlijf… en thank God, heeft Hij zijn werk perfect gedaan… zodat we nu een way out hebben. Of beter gezegd… een way in, bij Vader God thuis. Waar we dankzij Jezus, altijd binnen kunnen zijn. Wat Vader God altijd al wilde. We hoeven niet te faken. Hij begrijpt ons en wil ons dat laten weten dat Hij dat doet (staat zelfs in de Bijbel). Bij Hem kun je thuis zijn. Ontspannen, jezelf. Vrij om gewoon rond te lopen en te rekenen op ‘begrip voor wie ik ben en waar ik in zit en echt gemeende hulp’ (=genade) te krijgen.

Zie je de veiligheid van Zijn begrip en Zijn willen helpen? Zie je Zijn hart hierin? Dát hart. Dat is ook in ons en is bedoeld bepalend te zijn bij KIDS.

Tekst 3: Buitenkant. Zie je me?
Vergis je niet. Onze God houdt van mooi en prachtig. Hij houdt van details, tot in het bizarre aan toe. Hij begint aan iets en stopt er niet mee. Zo is Hij. Bekijk de schepping maar, van macro niveau tot micro. Het Heelal breidt zich nog steeds uit… wij zijn echt onzichtbaar op de schaal waarop Hij te werk gaat. Maar ook naar de schoonheid van iedere unieke zandkorrel of sneeuwvlok. Zo onbelangrijk. En wat Hem betreft toch wel. Zo is Hij. Dat zie je terug in de Schepping, maar ook in hoe Hij de reddende Ark liet bouwen. Bizar om te lezen. Bizar om eens te bekijken (als je de kans kijkt om naar dat Ark museum te gaan). Dat zie je terug in de details van de Tabernakel en de Tempel later. Alles zegt iets, alles verwijst naar iets. En alles zelfs due kleinste details, maakte Hij voor ons. Want, werkelijk Hij ziet jou en mij als Zijn kinderen.

pexels-photo-813870.jpeg

En daarom is het ook niet gek. Dat mensen, dat de meeste mensen, zich verzorgt en blij voelen als ze ergens mogen zijn waar zichtbaar moeite gedaan is voor ze. Keep it personal: Als je ergens komt, waar ze hun best hebben gedaan om jou je kostbaar en welkom te laten voelen, door rekening te houden met jouw voorkeuren en behoeftes… dan zegt dat iets over hoe ze je zien. Dat helpt je. Buitenkant matters.

> Oke. Even kort voor degenen die dit verkeerdom kunnen oppakken met bijvoorbeeld: Nou als ze zo overdreven doen, dan voel ik me juist totaaaaal niet op mn gemak. Let op. Zo’n gedachte komt niet voort uit hoe Hij naar je kijkt. Leer je eigen gedachtes ten opzichte van jezelf op te lijnen met de gedachtes van je hemelse oorsprong, je Vader
>> Niet een specifieke tekst. Maar lees de scheppingsverhalen, lees de verhalen over hoe de Ark gemaakt is, over de Tabernakel. Verwonder je. Buitenkant matters. Hoe iets eruit ziet. It matters.

Meer Bijbel:

  • Kolossenzen 1 vers 13 – 23. Over de Heer van de kerk, over wat Hij daarmee wil.

  • 2 Korinthe 5 vers 16-17 Over hoe je jezelf, elkaar (ook kinderen) bekijkt, zoals Hij dat doet.

  • 2 Petrus 1 vers 2-5 Over hoe Hem beter leren kennen, ons veel oplevert qua geen last hebben van de aardse neertrekkende beweging en veel oplevert qua hemelse kracht en inzicht.

  • Psalm 23 Over hoe Hij ons leidt, voorziet en helpt.

  • Psalm 68 vers 7a God geeft eenzamen een thuis! Mooie quote, die in een tekst laat zien dat Hij niet wil dat we eenzaam zijn, maar een thuis hebben. Ergens bij horen.

  • Jesaja 43 vers 4 Bekende tekst die in één zin laat zien hoe Hij over Zijn mensen denkt.


// DE NADENKERS

1. Wat voel je wanneer je ergens ‘thuis’ bent?

2. Zie je, dat ‘een thuis’ een plek is waar het niet over jou gaat, maar over jou als deel van ons?

3. Bedenk eens bij jezelf, hoe belangrijk jij buitenkant vindt (van ruimtes, van hoe je jezelf kleedt, hoe je mensen ontvangt in je huis?

 

IMG_8022.jpg
‘met ‘ja maar’ blokkeer je de creativiteit van anderen en jezelf’’
— deelnemer Podium Training

Deze week verzamelen we de feedback van de deelnemers. Volgende week vind je ‘de afterparty’ van deze hilarische en diepgaande training.