Voordat je gaat lezen, eerst een kort filmpje van mij voor jou. Met stopwoordje ‘ontzettend’.

fgelopen jaar was ik in Israël en onze pastor Marcel wilde ons iets nieuws bijbrengen voor in ons hart. Nou dat is gelukt  . Ik ben er nog op aan het kauwen en ik ga je daar t.z.t. vol in meenemen.

Eén van de psalmen kreeg een spotlight op zich, we hebben het zelfs dagelijks gezongen. Psalm 34. Prachtig is die.

Voor deze blog wil ik er een klein stukje uit oplichten:

Vromen hebben ontzag voor de HEER;
Wie Hem vreest lijdt geen gebrek.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

Kom kinderen, luister naar mij,
Ik leer je ontzag voor de HEER.

Ontzag. Dat hebben en dat overdragen. Daar wil ik je eens in meenemen. Ontzag is iets wat zich richt op iets of op iemand. Ontzag hebben doe je voor iets of iemand die indrukwekkend groter, sterker, mooier of intelligenter is dan jij. Of een combinatie daarvan. Of alles bij elkaar.

>>> Denk eens aan die gigantische leeuw van laatst. Denk je eens in dat die leeuw voor je zit en dat je naar die leeuw opkijkt.

Iets dat ontzag inboezemt (< mooi woord), is iets waar je bijna bang van wordt. Je voelt van binnen aan, dat je hoopt… dat het iets of iemand zijn super kracht gebruikt ten goede van jou. Want als dat niet zo is, dan wordt het gevaarlijk. Dan moet je oppassen.
Als dat iets of iemand in jouw bezit is, of op z’n minst jouw goed gezind is… dan doet dat nogal wat met je. Je voelt je er ‘gesterkt’ door.

>>> Draai je in gedachten eens om naar een vijand van je. Met die enorme leeuw achter je. Voel je het verschil?

Onze HEER (zo mooi in capitals)… is zoals die leeuw.

Vanaf deze plek zegen ik je met groot ontzag voor je HEER. Je Koning. Dat je de siddering voelt die daarbij hoort. En dat je je bijzonder gesterkt voelt omdat HIJ bij je is.

En ik zegen je ook. Dat je dít de kinderen meegeeft. Dat ontzag, dat past bij de grootsheid van onze Koning. Want het zal ook hen ‘sterken’ en zoals de psalm zegt… het zal ze dan aan niets ontbreken.

IMG_3118.JPG