Laatst hadden we in Amersfoort een aantal mensen van een andere kerk op bezoek. Ze waren benieuwd hoe bij ons het kinderwerk geregeld was. En wat waren ze onder de indruk… ontzettend zelfs. En dan vooral over hoe geordend en rustig het was met 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. De verbazing kwam uit deze vraag voort:

“Jullie geloven toch in de genade? Dan mag toch alles en zijn er geen regels toch?”
Amersfoort 4.jpg

Mocht je die vraag ook eens krijgen… vanuit je eigen hart of vanuit anderen; vandaag een blogje speciaal hieraan gewijd:

// Waarom regels

Er is een verschil tussen van Vader God naar ons/jou toe… en in hoe we als mensen onderling de dingen doen. Van God naar jou is verticaal. Van jou naar die ander is horizontaal.

In het verticale… dus in hoe de Here God jou ziet en met jou omgaat… is er geen enkele limition om Zijn liefde aan jou te geven. Jij hoeft je niet in allerlei bochten te wringen, allerlei wetten en regels te houden om Zijn liefde en Zijn zegen te ‘mogen’ ontvangen. Want. De Here Jezus heeft die wetten en regels aan het kruis genageld. Wij zijn nu geen slaven meer, maar vrije kinderen van de Vader.

In het horizontale… onderling. Is het heel erg wenselijk om met elkaar dingen af te spreken. Net zoals in het verkeer dat nodig is om geen ongelukken/irritante situaties/chaos te krijgen.

Dus: Regels zijn een soort van huisregels. Zo doen we de dingen bij ons thuis in de kerk. Wij doen bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet, omdat we willen dat het voor iedereen een veilige warme plek is.

♥ Gouden Tip: luister de preek van Cody die ze afgelopen zondag in Rotterdam gaf en let op wat ze zegt over ‘zo doen we de dingen’.  >>Je vindt ‘m hier.<<


// Waarom duidelijke structuur

Dit gaat dus over het horizontale verkeer. Een vaste structuur, schept rust en veiligheid.

En mensen varen daar wel bij. Dat brengt ons in een ontspannen modus, omdat we weten hoe het gaat… bij wie we terecht kunnen voor wat… voelen we ons gemakkelijker op ons gemak. Ons gemakkelijker thuis.

Dat geldt niet alleen voor jou als medewerker, maar dus ook voor de kinderen. Zeker wanneer kinderen net komen bij KICK, dan is het superbelangrijk dat ze zich snel thuisvoelen. Dat veroorzaak je, door een heldere structuur te hebben. Die steeds hetzelfde is.

Noot: Uiteraard is het –soms- juist heel erg leuk om een andere zondag  te hebben!


// Waarom is orde zo belangrijk?

Orde in huisregels en structuur zorgen er dus voor dat het huis snel een thuis kan worden. Inderdaad, er is meer voor nodig om je ècht thuis te kunnen voelen, dan alleen dit. Maar zie het als zeer belangrijke bouwstenen.

Want wanneer je je thuis voelt. Dan ben je ontspannen en kan de Vader spreken en je verzorgen. Dan versta je Hem recht/ dan begrijp je Hem goed… en is er ruimte voor heel veel plezier met al je broers, zussen en gasten!

Onze genadekerk is dus dé plek om thuis te komen bij je Vader en Zijn gezin. En daar gaan de dingen op een bepaalde manier.


Je thuisvoelen is ook:

  • Weten dat je er bij hoort
  • Weten dat je ondanks je gekkigheden er bij hoort
  • Weten dat je gewaardeerd wordt
  • Weten dat er om je gegeven wordt
  • Weten dat je altijd terecht kunt met vragen en zorgen
  • Weten dat jouw stem er toe doet
  • Weten dat je hier kunt ontspannen
  • Groeien in dit alles om dit ook voor je broers en zussen mogelijk te maken

Ben jijzelf eigenlijk al thuisgekomen?