How to deal: met de horrors van Pasen

Lieve kinderhartjes en de bloederige realiteit van het Paasverhaal. Dat matcht niet echt.

Stel je voor dat onze kinderen zondags weer opgehaald worden door hun ouders… En dat ze dan in details al die bloederigheden vertellen van wat er met onze Heer Jezus gebeurd is en er slecht van slapen.

Als dit is wat er gebeurd n.a.v. Pasen. Dan hebben we ‘iets’ niet goed voor ogen gehad. Right?
Maar aan de andere kant, als dit de reden zou zijn om het Paasverhaal maar niet te vertellen… Dan hebben we ‘iets’ niet zo goed voor ogen. Right?


3 X Wat vertel je wel en wat (nog) niet.

1. WEL. Benadruk de kern.
Je vertelt wel het verhaal. Maar je bent wijs in hoe je het brengt en wáár je de aandacht op laat vallen. Waar je aandacht op wil vestigen, dat zet je aan door het te herhalen, met je mimiek, met HOE je het zegt.  En: kies steeds dezelfde woorden, zodat ze onthouden wat jij wilt dat ze onthouden.

Leg dus niet de nadruk de details, maar op de de kern: ‘wat de Here Jezus deed heel moeilijk en heel speciaal was, dat alleen Hij dat kon en dat Hij het wilde doen. En… dat het Hem lukte!’

2. NIET.  Wat nóg niet
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer je ze vertelt. Wat we als kidskerk volgen qua opzet:

Van 2-5 jaar vertel je ze nog niet met woorden over het bloed dat er vloeide. Je focust je op de kern.
Vanaf 5-9 jaar vertel je dat het Jezus bloed kostte en dat het pijn deed wat Hij moest doen.
Vanaf 9-14 jaar vertel je alle feiten en laat je via woorden meevoelen met Hem. Dus niet de Passion gaan bekijken of bloederige platen.

Remember: Ouders zijn de sterkste stem in de geloofsopvoeding van de kinderen. Wanneer zij inschatten dat hun kind de details juist wel nodig heeft/moet zien, dan is dat aan hen. Wij kiezen een voorzichtige, maar wel duidelijke aanpak.

3. WEL. Voorbeeld van Paasverhaal in ‘t kort
Dit kun je alle leeftijden vertellen. Zelfs peuters.

Je vertelt de kinderen dat de mensen een probleem hadden. Donkere, vieze harten. Donkere harten kunnen niet ècht blij zijn, want Vader God kan niet dichtbij een donker hart komen.
Dat moest anders. Dat moest niet zo blijven. En dus kwam de Here Jezus uit de Hemel om de mensenharten super schoon te maken. Och, wat wilde Hij dat graag.
Hoe maak je mensenharten super schoon? Met zeep? Nope. Met washandjes? Nope. Er is maar één manier: het moest de Here God zijn en het zou heel moeilijk en heel speciaal zijn.
Hij moest 1. Aan een kruis sterven.  2. In een graf liggen. 3. En opstaan.  
En weet je? Precies dat heeft de Here Jezus allemaal gedaan. Het is Hem allemaal gelukt.  En dat vieren we Pasen! Dat het de Here Jezus gelukt is om mensenharten super schoon te maken… En dat Vader God weer heel dichtbij mensen kan zijn.
Wow. Jouw hart is ook super schoon en ook bij jou is Vader God heel dichtbij! Dankzij de Here Jezus.
Wow. Al die moeilijke dingen voor mij en voor jou. Ik denk, dat de Here Jezus veel van mij en van jou houdt.

Paasplaat Het is gelukt.jpg

(Onze Paaslessen zijn ook zo opgezet)


Zeer gewaardeerde Kidsteams en ouders: Geniet van Pasen. Want echt. Pasen is misschien wel het meest gave feest dat er is!