TE VERTROUWEN

Everyday.jpg

Wanneer een rechtgeaarde Nederland besluit iemand te volgen, te reageren op iemands oproep, moet er iets gesetteld zijn. Dan moet de ander ‘te vertrouwen’ zijn. “Je loopt niet zomaar achter iemand aan”, is dan de uitleg. 

Grappig, dat dat met Simon, Andreas, Jacobus, Levi en nog wat mannen anders ging. In de evangeliën lezen we, dat ze stuk voor stuk ‘opstonden en met Hem mee gingen’. Netten, boten, een goed lopend geldkantoor werden achtergelaten om te volgen. 

Dit zijn geen verhalen van naïeve jongens die hun business achterlieten om een nieuwe hype of een goeroe te volgen. Het gaat niet primair over hen. Het gaat hier over de aantrekkelijkheid, de aansprekendheid, de vertrouwdheid waarmee Jezus naar hen toe komt. Hij IS te vertrouwen. Dat proefden deze mannen, dat maakte, dat zij hun spullen lieten liggen en achter Hem aan kwamen. 

Hij was zó te vertrouwen, dat voor deze (stuk voor stuk robuuste) mannen zichtbaar, voelbaar was, dat Zijn liefde voor hen tot het uiterste zou gaan, dat Hij hen uitnemender zou achten dan zichzelf… Hij zou alles voor hen loslaten, opgeven, zich zelfs onder hen plaatsen!

Om opnieuw onder de indruk van Hem te raken, helpt het regelmatig naar Hem te kijken. Op aarde werkt dat door het gesproken, verkondigde woord te beluisteren. Een dikke aanrader vandaag, om Vision Day 2016  (nog eens? opnieuw?) te beleven. Op die zondag,  twee jaar geleden klonk “Follow Him” met hemelse kracht. Misschien was je al ‘opgestaan om achter Hem aan te gaan’ - mooi, laat je dan opnieuw inspireren door de woorden die over onze gemeente en het komende jaar werden gesproken. Misschien had je de preek nog niet gehoord. Ook mooi: dan is nu je kans: je kunt hem bekijken viahttps://vimeo.com/153464611 . 

Geniet ervan!

ZOALS JE BENT

Everyday.jpg

‘Je mag bij Jezus komen zoals je bent’ leerden we - misschien al op jonge leeftijd. Valt het je ook op, dat wanneer Jezus bij mensen komt, dit gegeven voor Hem vanzelfsprekend lijkt te zijn? Hij vraagt de vrouw bij de bron niet een opgepoetst leven te laten zien. De melaatse die bij Hem komt, hoeft zich niet eerst te wassen of zijn wonden te verbinden. 

Interessant, want stuk voor stuk liepen deze mensen met issues rond, waarvan ‘religie' zou zeggen: die moeten eerst even worden opgelost. Zulk gedrag, zulke problemen in de aanwezigheid van de Allerhoogste - dat heurt niet

Wanneer Jezus mensen ont-moet, gaat alle ‘moeten’ er af. Hij komt bij je, precies waar en hoe je bent. Dat is meer dan een vriendelijk idee, dat ons ontslaat van de verplichting om onszelf beter voor te doen dan we zijn. Omdat Hij al-wetend is, bestaat er geen enkele reden (excuus?) meer om Hem voor het lapje te houden. Tegelijkertijd is Hij vol van genade: iedere dreiging die zou kunnen bestaan op basis van jouw onvolkomenheid, is verdwenen.

Misschien is dat wel de essentie van ‘een nieuw leven’: in jouw leven (soms een beetje puinhoperig, soms een drama), zomaar midden op de dag (of nacht), is Jezus daar met Zijn genade, met Zijn God-zijn. 

Jij mag rusten in die wetenschap: Jezus kwam - en komt vandaag om jou te ontmoeten op de plek waar je écht bent. Niet in jouw leven zoals dat er op Facebook uit ziet, niet in de opgepoetste variant van jouw bestaan, maar in het echt. Hoe die werkelijkheid ook is, Hij staat naast jouw met Zijn bovennatuurlijke arsenaal van LEVEN met hoofdletters!

ONDERSTEBOVEN

Everyday.jpg

Paulus en zijn vrienden waren in Tessalonica - op zendingsreis. Het ging nogal lekker: Paulus deed wat hij goed kon, preken. Met resultaat, lezen we in Handelingen 17: Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

Wat was de boodschap die Paulus daar bracht? Hij toonde aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. 'Deze messias,' zo zei hij, 'is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Hij bracht het evangelie van Gods genade, een boodschap die 1500 jaar later door de hervormers werd uitgelegd met de term ‘plaatsruil’. Jezus betaalde met Zijn dood, zodat mensen nu Zijn kwaliteit van leven ontvangen! 

Genade, zo stelde Paulus’ publiek in die tijd vast, staat haaks op het denken van de wereld - zelfs op de systemen van religie. Genade zet eigenlijk alles andersom - niet meer: jij betaalt voor je fouten, maar iemand anders heeft de rekening al voldaan. Niet meer: jij moet iets doen om te ontvangen, maar Hij heeft alles al gegeven!

Genade is soms een beetje wennen: het religieuze establishment kon dit onverdiende geschenk niet ontvangen en veroorzaakte een opstootje. Het verwijt dat zij de evangelisten maakten, wordt beter weergegeven in de Engelse vertalingen: “These who have turned the world upside down…” - deze mannen, die de wereld ondersteboven hebben gekeerd… 

Genade zette ook mijn wereld op z’n kop. Ik ga vrijuit, omdat Jezus zelf de rekening heeft betaald. Ik hoef niet meer te presteren om Gods gunst te verdienen. Dat is even andersom denken: voor altijd in de liefdevolle omarming van Vader God, omdat Jezus verlaten werd. 

Ontspanning, rust en dankbaarheid groeien, wanneer je mediteert op deze waarheid. Geestelijke prestatiedrang verdwijnt, waar Vaders gunst het mag doen. Waar ik tekortschiet, wordt Zijn kracht zichtbaar. Wat afbreekt in mijn handen, maakt Hij compleet. 

Ja, genade zet alles andersom. Deze keer wel met de goede kant boven :) 

Mooie dag!