Everyday.jpg

En… gisteren extra bewust van jouw kindschap? Onder de indruk van Vaders liefde voor jou? Zijn blik op jou, wat je ook doet, hoe je je ook voelt: altijd vol van liefde en genegenheid. Ik vraag het even met een reden: jouw bewustzijn op dit gebied is precies wat de wereld nodig heeft. 

Wow… nu maak ik even een grote stap. Toch is ie eenvoudig te volgen. Paulus schrijft het zelf: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Romeinen 8:19). Een oudere vertaling zegt: het openbaar worden van de zonen Gods. De dochters rekenen we voor het gemak even mee :) 

Waarom kijkt de schepping uit naar het zichtbaar worden van jouw kindschap? Daarvoor blijf ik ook even bij Paulus. Hij begint zijn betoog over rechtvaardigheid in Romeinen 3 met vers 23: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Al eerder zagen we, dat de nabijheid van God daar een ongelukkige vertaling is van Gods doxa-heerlijkheid. Zijn glorie, Zijn zichtbare koninklijke waardigheid, Zijn heerlijke aanwezigheid als een wolk om je heen. In de verzen daarna lezen we, dat door Jezus’ reddingswerk deze de status-zonder-heerlijkheid is veranderd. We zijn door Hem rechtvaardig gemaakt en zó Gods kinderen geworden. 

Als Zijn kinderen missen we niet langer die nabijheid van God. We zijn in plaats daarvan dragers van Zijn heerlijkheid geworden. Zoals de zoon uit het verhaal in Lukas 15 als eerste een mantel over zijn schouders gelegd krijgt. Zó legt God de mantel van Jezus’ rechtvaardigheid over jouw schouders. 

Dat betekent: voor altijd in Zijn nabijheid, drager van Zijn koninklijke waardigheid. Prins, prinses, zoon of dochter van de Koning. Alles wat jouw Vader, de grote Koning bezit, voor jou beschikbaar. Geen tekort of gebrek, koninklijke voorziening in jouw leven. Meer dan genoeg, zelfs voldoende om uit te delen. 

Dát is het, waar de wereld naar uitkijkt. Dát is, wat de wereld gaat veranderen. Hoe het begint? Simpel, met jouw en mijn bewustzijn van onze koninklijke status! 

Dank U, Vader, dat ik Uw kind ben, bekleed met Uw koninklijke waardigheid, al Uw koninklijke voorziening tot mijn beschikking. Ik leef vandaag als een prins, een prinses, in Uw nabijheid!