Everyday.jpg

‘Je mag bij Jezus komen zoals je bent’ leerden we - misschien al op jonge leeftijd. Valt het je ook op, dat wanneer Jezus bij mensen komt, dit gegeven voor Hem vanzelfsprekend lijkt te zijn? Hij vraagt de vrouw bij de bron niet een opgepoetst leven te laten zien. De melaatse die bij Hem komt, hoeft zich niet eerst te wassen of zijn wonden te verbinden. 

Interessant, want stuk voor stuk liepen deze mensen met issues rond, waarvan ‘religie' zou zeggen: die moeten eerst even worden opgelost. Zulk gedrag, zulke problemen in de aanwezigheid van de Allerhoogste - dat heurt niet

Wanneer Jezus mensen ont-moet, gaat alle ‘moeten’ er af. Hij komt bij je, precies waar en hoe je bent. Dat is meer dan een vriendelijk idee, dat ons ontslaat van de verplichting om onszelf beter voor te doen dan we zijn. Omdat Hij al-wetend is, bestaat er geen enkele reden (excuus?) meer om Hem voor het lapje te houden. Tegelijkertijd is Hij vol van genade: iedere dreiging die zou kunnen bestaan op basis van jouw onvolkomenheid, is verdwenen.

Misschien is dat wel de essentie van ‘een nieuw leven’: in jouw leven (soms een beetje puinhoperig, soms een drama), zomaar midden op de dag (of nacht), is Jezus daar met Zijn genade, met Zijn God-zijn. 

Jij mag rusten in die wetenschap: Jezus kwam - en komt vandaag om jou te ontmoeten op de plek waar je écht bent. Niet in jouw leven zoals dat er op Facebook uit ziet, niet in de opgepoetste variant van jouw bestaan, maar in het echt. Hoe die werkelijkheid ook is, Hij staat naast jouw met Zijn bovennatuurlijke arsenaal van LEVEN met hoofdletters!

Tip: mediteer vandaag met de woorden van dit oude lied: 

Zoals ik ben, - geen andere grond
heb ik, dan 't woord van Uw verbond,
en dat Gij zelf mij zocht en vond -
O Lam van God, ik kom!

Zoals ik ben, - ik wacht niet tot
ik leven kan naar Uw gebod;
Gij hebt voor mij uw bloed gestort! -
O Lam van God, ik kom!