Everyday.jpg

Laten we eerlijk zijn: als eerste grote verkondiger van het evangelie van genade aan de heidenen, zet Paulus onze droevige staat behoorlijk duidelijk neer: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Romeinen 3:23).

Gelukkig weten wij, dat Paulus zijn zin voortzet: en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost (vers 24). Een hele geruststelling, nietwaar? 

Deze week mediteerde ik op een klein stukje uit het eerste deel van Paulus’ zin. In de grondtekst staat daar, dat wij de doxa van God missen. Dit betekent zoveel, als Zijn heerlijkheid, glorie, eer, lof en waardigheid.

Door deze eigenschappen van God eens in te vullen als het gevolg van vers 24, ontstaat een nieuw, kloppend beeld van wie wij nu zijn. Lees (of zeg?) maar mee: Uit genade, die niets kost, word ik door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat ik door Jezus Christus ben verlost. Zo draag ik nu Zijn Goddelijke heerlijkheid, glorie, eer en waardigheid.

Hoe is het om dit uit te spreken? Soms moet je het even voor de spiegel oefenen, komt het nog iets beter over :) Voelt het ongemakkelijk, voelt het misschien als te veel, te groot? Bedenk dan, dat Paulus dit zegt met een beroep op wat Jezus voor jou heeft gedaan.

Hij bevestigt het nog eens in zijn brief aan de Kolossenzen (hoofdstuk 1:27), ik citeer uit de amplified bijbel: God heeft er in Zijn eeuwige plan voor gekozen aan Zijn mensen bekend te maken hoe groot de rijkdommen van de heerlijkheid van dit mysterie voor de heidenen zijn, dat is Christus in en onder jullie, de hoop en garantie op de verwezenlijking van die heerlijkheid. 

Goedemorgen. Dit is de pasfoto in jouw hemelse paspoort. Stralend van doxa-heerlijkheid, gegarandeerd door Jezus zelf. Glorieus van top tot teen. Geliefd en gezegend door de Vader. Dit is hoe mooi jij bent. Dit is wie jij bent. 

Mooie dag!