Vrijdagavond werd in Amersfoort een genezingsdienst gehouden met broeder Jan Zijlstra, iemand door wie Vader in de afgelopen tientallen jaren rijkelijk genezing heeft uitgedeeld.

Op basis van de Bijbel mogen we vast stellen dat Jezus niet alleen Redder, maar ook Verlosser en Genezer is. Wat megagaaf om dat ook in de praktijk te zien uitwerken. Na zo’n dienst blijft misschien nog maar één vraag over: waarom een speciale dienst voor dit doel?

Wellicht vormde dat mijn inspiratie voor de Everyday van vrijdag (teruglezen hier). Mijn verlangen is dat die overweldigende kracht (die redding, verlossing en genezing uitwerkt) zichtbaar, voelbaar is in het leven van iedereen die Hem kent. Wanneer de gemeente samenkomt, mag die kracht als het ware iedereen ‘over de schoenen lopen’: dát is immers waaraan de wereld om ons heen behoefte heeft! 

Broeder Zijlstra sprak in Amersfoort over Romeinen 1:16, een tekst die wij vaak citeren wanneer we spreken over rechtvaardigheid door geloof, niet uit eigen werken: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven…

Ik werd opnieuw geraakt door de zorgvuldige woordkeuze van Paulus: het evangelie is GODS reddende kracht… Het goede nieuws is dat ik NIETS kan bijdragen aan mijn eigen redding - het is Gods kracht. 

Ook vanochtend ben je welkom in één van de diensten. Wat we daar doen? We kijken samen naar Jezus en verwachten dat Hij door Zijn reddende kracht mensen vrijmaakt van ieder juk, verlost uit hun onmachtige staat, herstelt en geneest. 

Aarzel je, vraag je je af ‘wat heb ik te bieden?’ of ‘waar heb ik ’t aan verdiend?’ Mooi. Het hoefde namelijk ook niet van jou te komen. Je kwalificeert perfect om Zijn reddende kracht te ontvangen en te ervaren. 

Mooie dag!