Wanneer je iemand volgt, dan ben je waar hij of zij is. Kun je me volgen? :) 

De afgelopen weken zagen we verschillende aspecten van het volgen van Jezus. We ontdekten dat “follow Me” betekent ‘doen wat Jezus doet’: de Vader eren, de ander uitnemender achten dan jezelf. We zagen ook hoe Hij tot ons spreekt om dit ‘volgen’ eenvoudiger te maken. 

Deze week sprak ik met onze senior voorganger, Marcel. Het gaat goed met hem en hij is blij met alle gebed en blijken van liefde in zijn richting. Dat het hem goed gaat, is voor ons allemaal goed nieuws: nieuwe openbaring komt onze kant uit!

Hij zette me aan het denken over deze dimensie van volgen: zijn waar de ander is. Dat brengt ons bij de vraag: waar is Jezus dan? “Jezus woont in mij” zou de correcte reactie kunnen zijn. Klopt, door Zijn Geest is Jezus voor eens en voor altijd met jouw geest verbonden. Jezus in persoon echter, is na Zijn hemelvaart naar God de Vader gegaan. We weten uit de Bijbel, dat Hij samen met Zijn Vader op de troon zit.

Jezus volgen door te zijn waar Hij is. Paulus verwoordt dat zo (Kol. 3:1): Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

“Wil je volgen,” zegt Paulus hier, “strek je dan uit, richt je dan op die plek waar Jezus is.” Zie Hem, nu Hij het verlossingswerk heeft volbracht, zitten op de troon, aan de rechterhand (de ere-plek) van God. Zijn positie daar is ook goed voor jou, daarvan gaan we de komende tijd meer ontdekken. Leuk om nu vast op te mediteren.

Fijne dag!
 

Meer ontvangen? Vanavond doordeweekse samenkomst in Amersfoort! met pastor Erich Engler uit Zwitserland. Beleef het mee, om 20.00 uur in het Icoon theater (inloop vanaf 19.30 uur) of volg de live stream (http://www.jongenvrij.nl/livestream

Comment