Als je gisteren hebt gemist, heb ik in ’t kort de boodschap voor je: Jij was te kostbaar voor God om iets rond jouw leven aan het toeval over te laten. Daarom heeft Jezus Zelf jouw zonden weggenomen. Jouw pijn gedragen, Jouw zegen gekocht en betaald. Geen engelen, geen middelaars, Hijzelf.

Daarom kun je ook voor alles op Hem vertrouwen. Hij staat Persoonlijk garant voor jou en je leven!

Iedereen beleeft zo’n dienst weer anders en ik had zelf ook een aparte ervaring. Ik ervoer heel sterk de aanwezigheid van de Heer en dan specifiek Zijn glorie. Wat Hij heeft gedaan is fenomenaal. En daar verdient Hij alle eer van! Dat mag bezongen, besproken en bejubeld worden. Als klinkt dat Hij ons gered heeft, wordt Zijn glorie tastbaar in ons midden. Wij leveren onze zorgen bij Hem in, omdat we onder de indruk raken van Hem in al Zijn glorie.

Zo worden levens veranderd. Door wat we van Hem horen, zien en ontvangen.

Toen kwam ineens in me op: Ik wil niet herinnerd worden als iemand die de genade-boodschap in ons land promootte. Of iemand die volhield door de tegenstand. Of iemand die een kerk heeft gesticht of invloed had op de kerk. Of iemand die geloof voor voorspoed, genezing en alle andere beloften had. Geen interesse.

Wat mij betreft hoop ik een voorbeeld te worden als het om de eer van Jezus gaat. Iemand die ruimte maakte voor de glorie van Jezus. Zodat Hij geëerd wordt, passend bij Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Ik wil wat mij betreft alleen bekend staan dat ik Jezus ken. Dat was mijn zondag. :-) 

Tot morgen!

P.S. Hele drukke week, dus pastor Paul neemt de Everyday even een paar dagen over.