We blijven nog even bij Abraham (lees de Everyday van gisteren). Gewoon, omdat ik zijn wandeling zo mooi vind - en als nakomeling van hem graag leer van hoe hij het deed. 

 

De laatste maanden is het wat stilletjes op het terrein van betaalde werkzaamheden in ons huis. Dat past bij de tijd van rust, waarvan we heerlijk genieten. Nu komen zo hier en daar wat opdrachten langs en dat is leuk. Toch hoor ik nog regelmatig een gedachte langs schieten die zegt ‘en hoe dan verder?’ Voorzichtig probeer ik dan vooruit te kijken, plannen te maken. 

Toen Abraham op de berg Moriah door Vader God voorzien werd van een offer, noemde hij die plek 'De HEER zal erin voorzien’. In het Hebreeuws: Jehovah Jireh, letterlijk Jehovah ziet

Waar wij denken te zien, soms zelfs proberen vooruit te kijken, is God degene die écht ziet. Niet voor niets is jireh in het Hebreeuws het woord voor zien, (be)kijken, waarnemen maar ook voorzien en zeker bedenken

De rijke taal van de Bijbel leert me, dat ik - beter dan zelf te ‘kijken of er nog wat te zien valt’ - mag vertrouwen op Degene die écht vooruitziet en voorziet. Zoals Hij in het leven van Abraham voor een offerdier zorgde, zo zorgde Hij voor ons voor het perfecte Offer: Jezus. 

In Jezus is voor ons dan ook in alles voorzien. Zijn striemen: voor ons genezing. Zijn bloed: onze vergeving. Zijn armoede: onze rijkdom. Niet voor niets stelt Paulus dan ook de retorische vraag: zal Hij ons met Hem niet alles schenken? (Rom. 8:32). Natuurlijk: alles ontvangen we, omdat God al voorzien heeft in het Allergrootste. 

Kom vandaag naar één van de diensten en ontvang meer van Zijn voorziening voor jouw leven. Hij ziet immers écht wat jij nodig hebt? 

 

Mooie dag!