Everyday.jpg

“Hoe komt het toch,” vragen mensen wel, “dat jullie zo’n nadruk leggen op rechtvaardigheid in Christus en het evangelie van Gods genade?” De eerste reden is simpel: er is geen ander evangelie - zegt Paulus in Galaten 1:7. Is dat te kort door de bocht? Dan gaan we even wat dieper. 

Een inhoudelijker antwoord heeft twee belangrijke kanten. Ten eerste: door Jezus’ plaatsvervangend offer ontvangen wij wat Hij voor ons aflegde: Zijn rechtvaardigheid, Zijn compleet Zoon-van-God zijn. In de Bijbel wordt dit beschreven als: door hem konden wij rechtvaardig voor God worden (2 Korinthe 5:21). 

Een sterk bewustzijn van deze identiteit, van mijn kind-van-God zijn, maakt dat mijn identiteit sterker wordt. Ik ben niet een optelsom van mijn goed-gelukte en minder-succesvolle acties. Ik ben niet een product van mijn opvoeding vermenigvuldigd met veel goede wil. Ik ben - door genade - Gods geliefde kind geworden. Rechtvaardig (acceptabel, geaccepteerd, aanvaard) door Hem op basis van wat Jezus heeft gedaan. 

De andere dimensie van het antwoord heeft te maken met wat deze status (rechtvaardig, kind van God) te ‘zeggen’ heeft in de geestelijke wereld. Want even eerlijk: er komt nogal wat herrie op ons af in het dagelijks leven. Op school, op werk, in het gezin ligt zomaar de vraag op de stip: ben ik wel OK? Hoor ik er wel echt bij? Vragen als: kan ik door sympathie bij mensen te verliezen, mijn kansen in het leven in rook zien opgaan? 

De waarheid over jouw identiteit keert zich nu niet naar jou (dat was gesetteld), maar naar de geestelijke wereld om je heen. Kijk eens: hier staat de geliefde dochter, zoon van de Allerhoogste. Hij of zij is ‘recht’ voor God, mag ‘rechtop’ staan en mag rechtmatig niets anders dan een liefdevolle glimlach van de Vader verwachten. 

Zo. Machten of krachten in de wereld die iets anders roepen, vallen stil. Dat is wie jij bent. Recht voor God. Recht in de spiegel. De vrijspraak van de grote Rechter voor jou bij iedere aanklacht! 

Mooie dag!