De laatste dagen van 2015 lees je in de Everyday waardevolle lessen van het afgelopen jaar geschreven door de voorgangers van Jong en Vrij. Vandaag: pastor Dennis Kaak.

Ken je dat gevoel van de laatste dagen van het jaar dat je terug denkt aan de dingen die gepasseerd zijn? Voor mij en Debbie zijn het de laatste dagen in 2015 van ‘gezegend worden en tot zegen zijn’. Het was een wervelend jaar waar Jezus voelbaar, tastbaar en zeer persoonlijk was. Dingen in ons leven gebeuren waarvan wij soms van te voren niet konden bedenken dat ze zouden plaats vinden. 

Net zoals het schrijven van deze Everyday ’s ochtends om 11:00 uur terwijl onze kinderen nog steeds liggen te slapen. Ze groeien op, slapen uit… en wij worden een dagje ouder :-) Zekerheid is dat het jaarthema van 2015 niet aan een periode gebonden is. Jezus zegent voortdurend en dat is wat ik geloof.

Het laatste wat Jezus deed voordat Hij naar de hemel ging was dit: Hij hief zijn handen op en terwijl Hij de discipelen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden (Lucas 24:50-53).

Jezus zegenende houding naar ons zal niet veranderen, en dit is wat ‘over’ blijft van afgelopen jaarthema. Wat er het afgelopen jaar ook in onze levens is gebeurd, er is altijd genadevolle, rijke, goddelijke, hemelse zegen beschikbaar. In die stroom staan jij en ik, en wij zijn samen als één tot zegen in én vanuit de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult… totdat Hij terug komt (in 2016?!) :-)