Als ik terugkom van een trip, zoals nu uit Portugal, gaat mijn aandacht als vanzelf helemaal naar Cody en de meiden. Marvin weer netjes ingeleverd bij zijn gezin :-)

Maar tijdens de terugweg zwierven mijn gedachten ook al weer naar de volgende bijzondere momenten in onze roeping.

Voor mij is een heel bijzonder vooruitzicht het bezoek van pastor Avi (afkorting van Abraham). Omdat in de Bijbel in Romeinen 11 zulke significante dingen staan over het samenspel van geloof tussen de Jood en de heiden, voelt ps. Avi's bezoek voor mij als een profetisch keerpunt. 

Voor het eerst in Jong en Vrij een Jood die Yeshua als Messias belijdt, die de hele gemeente zal bedienen. Ik verwacht eerlijkgezegd een uitwerking van een totaal andere orde. Heel hartverwarmend. En dan heeft hij ook nog dezelfde naam als onze vader in het geloof, Abraham. Om zijn bezoek optimaal te eren, maken we er ook een gezamenlijke dienst van. 

Maar er is nog een Bijbels patroon -wat me steeds te binnen blijft schieten- om hem te eren. We zullen sowieso collecte voor hem en zijn gemeente houden. Maar willen we het echt helemaal volgens Bijbel patroon doen, wat ik persoonlijk gewoon super kick vind, dan beginnen we vast te sparen. Dat is een beetje laat, maar wij gaan het thuis toch doen.

Voor wie dat ook leuk vindt, hieronder de teksten uit de Bijbel over dit principe:

2 Korintiërs 8:7 ‘Jullie zijn in alles een voorbeeld... Wees daarom ook met dit geschenk een voorbeeld voor anderen.'

2 Korintiërs 8:10 ‘Ik denk dat het goed is om het ophalen van het geschenk nu af te maken. Jullie zijn daar vorig jaar immers al mee begonnen.’

Ik hoop dat er een collecte komt, waarvan onze Joodse broeder een warm hart krijgt. Dat hij zich werkelijk geëerd en dus diep gewaardeerd, erkend en gesteund weet.

Tot morgen!