In een wereld waar nieuws steeds eenvoudiger beschikbaar is, neemt het aantal ‘burgerdetectives’ toe. 

Een bekend onderzoeksprogramma op TV maakte onlangs een uitzending over deze mensen, die internetbronnen afspeuren naar verifieerbare informatie die is te herleiden naar nieuwsfeiten - of juist naar gebeurtenissen die het nieuws niet halen. 

In dit programma hoorde ik een bijzondere uitspraak. “Het nieuws komt steeds meer in headlines naar je toe", zei de onderzoeker. “Wat je hoort of leest in een korte quote of een krantenkop wordt toegevoegd aan jouw wereldbeeld. Zeker wanneer die quote aansluit bij je al bestaande wereldbeeld.”

Volgens deze onderzoeker denken we steeds meer ‘nieuws’ te zien, maar ontvangen we eigenlijk vooral bevestiging van een bestaand beeld. Snel scannen van nieuwssites? Hmm… niet handig dus.

Tegelijkertijd had ik deze week een gesprek met iemand over de bijzondere gewoonte van veel gelovigen om naar preken te luisteren: onderwijs in mp3- of video-formaat. 

Om uit te leggen wat daarvan de logica is, citeren we vaak van Romeinen 10:17: het geloven is uit horen en het horen is door het woord van Christus (Naardense Bijbel).

Matthew Henry, de bekende bijbelcommentator, legt dit als volgt uit: Het begin, de voortschrijding en de kracht van geloof is door het horen. Maar het is alleen het woord - als het woord van God - dat het geloof versterkt.

Je wordt gevormd door wat je hoort en ziet, dat heeft de wereld ook door. God gebruikt onze oren om een nieuw wereldbeeld, een kloppend beeld van Hemzelf én van onszelf aan te brengen. 

Niks oud nieuws dus - maar goede woorden van Hem. In de woorden van The Message: Voordat je vertrouwt, moet je luisteren. Maar er is niets om naar te luisteren, wanneer het woord van Christus niet wordt gepreekt.

Het wordt een luisterrijke dag!