Gisteren startte de conferentie in Budapest. “We are the champions” is het thema. Bij aanvang vroeg iemand “wat gaan we eigenlijk doen?” Als je dan toch op mission bent, is het fijn een beetje focus te hebben :)

Ik verwacht in de eerste plaats niet dat wij veel gaan ‘doen’ - als in werk verzetten. Veel te warm trouwens, daar kwam onze productiecrew al achter: de conferentiezaal ligt op de tweede verdieping…

Wat we gaan beleven, is dat Gods Geest de mensen van Hongarije onder de indruk gaat brengen van de compleetheid van het offer van Jezus. Zo krijgt Hij alle eer voor wat Hij heeft gedaan.

Een jaar geleden is hier een genade-gemeente gestart, dat is super. Wat ik zie, is dat veel mensen genade hebben ontdekt: “hoera en halleluja, we krijgen niet wat we eigenlijk verdienden”. Daarmee eren ze het werk van Jezus, Hij heeft immers de vloek van de wet voor ons gedragen.

Het houdt daar echter niet op, het offer van Jezus bracht meer. Lees maar mee: …Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt … Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen (Galaten 3:13,14)

Van probleem (de vloek van de wet) naar een driedubbel perfecte oplossing: niet alleen vrijgekocht van de vloek van de wet, door Hem delen wij ook in de zegen van Abraham, namelijk dat we door het geloof de Geest van God ontvangen!

De kerk van Hongarije ontdekt dat door het werk van Jezus de gunst van de Vader rechtmatig op ons is en daarmee alle zegeningen uit Deuteronomium 28 ons uit genade toekomen. Wow, hier gaat een generatie opstaan van kampioenen - omdat Jezus de finale heeft gewonnen!