Vandaag vertrekken Annemarie en ik naar Albanië. We mogen de voorlopers zijn van het team dat later deze week per vliegtuig gaat. 

Menno en Annedien voeren een team jongeren uit onze gemeente aan, die een jonge genade-gemeente in de havenstad Dürres gaan helpen met hun zomeractie. Het is het hart van pastor Carel en zijn vrouw Alecia om kinderen en jongeren te voorzien van een aantrekkelijk programma, zodat via hen de gezinnen bereikt kunnen worden met het evangelie. Ons team jonge helden gaat deelnemen aan allerlei straatactiviteiten voor kids en jongeren, bijbelklassen en uiteraard de diensten van Grace Life Church. 

Wij samen gaan vooral om met de pastors van deze gemeente te connecten. Stel je eens voor: ze hebben hun thuisland Zuid-Afrika verlaten om ver van huis het Evangelie van Genade bekend te maken - uitgerekend in een land dat nog maar twee decennia geleden bekend stond als het meest gesloten land van Europa, zelfverklaard atheïstisch. We kijken ernaar uit om hun verhalen te horen, hen te bemoedigen en hen op te nemen in het Europese netwerk van genade-kerken. 

Op reis met Jezus. Paulus deed ons dat voor. Hij ging uit naar andere plaatsen, hielp daar de gemeente op te bouwen door aan te sluiten bij de behoefte die hij zag, bij de lokale cultuur die hij tegenkwam. De moderne kerkleer noemt dat ‘contextualisatie’, vrij vertaald: laten zien dat het Evangelie super-relevant is voor de specifieke situatie, de specifieke cultuur van iedere kerk, ieder individu. Waarom? Omdat Jezus relevant is. Zijn naam is “Gods Redding” in iedere situatie. Moslim, Servisch-orthodox of evangelisch? Allemaal kostbare mensen die gemaakt zijn om voor eeuwig dicht bij hun Schepper te leven. 

Gaaf dat je meebidt, mee zegent de komende week! 

Mooie dag!