Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen, geactualiseerde Everydays.

Om de compleetheid van Gods reddingsplan voor de mensen duidelijk te maken, helpt het vaak om naar beelden te kijken die Hij aan het volk Israël gaf. 

Bij de inrichting van de plek waar Gods heerlijkheid zou verblijven, gaf God opdracht een kistje te maken. Dit kennen wij nu als de ark van het verbond. 

We lezen in de Bijbel op meerdere plaatsen over de bouw, het uiterlijk en de inhoud van deze kist. We weten dat de ark van hout gemaakt moest worden: het beeld van de feilbare mens. Het hout werd overdekt met bladgoud: het beeld van Gods perfectie. 

Op de kist werd een plaat van puur goud gelegd. Deze wordt in het Hebreeuws kapporeth genoemd, wel vertaald als ‘verzoendeksel’ of ‘genadetroon’. Het woord komt van kaphar, bedekken. Deze zware gouden plaat was weliswaar niet een echt deksel, maar wel zo zwaar dat men niet in de ark kon kijken. In de ark lagen immers de stenen waarop de tien geboden waren geschreven - die door mensen steeds weer werden geschonden. In de ark lagen verder de gouden kruik met manna (het beeld van de twijfel van de mens aan Gods voorziening) en de staf van Aaron die gebloeid had (het beeld van de opstandigheid van de mens tegen de door God aangestelde leiders). 

Het gouden verzoendeksel speelde een belangrijke rol op grote verzoendag: dan werd het bloed van het geslachte lam hierop gesprenkeld. 

Zie je het beeld? Terwijl ons oude gedrag, onze onhandigheid en opstandigheid nog zomaar in beeld kunnen komen (zie de Everyday van gisteren), ziet Vader alleen het gouden deksel (beeld van perfectie in Jezus) waarop Zijn bloed voor altijd en eeuwig is gesprenkeld. Het offer was groot genoeg, compleet voor alle facetten van ons hele leven. 

Meer hierover? Luister naar “from Glory to Glory” via https://vimeo.com/170605766 op vimeo.