Soms schrijf ik dingen in de EVERYDAY die niet voor iedereen duidelijk zijn.

Ik ga er meestal vanuit dat de meeste lezers in hoofdlijnen weten wat er in de Bijbel staat. Maar soms gebruik ik per ongeluk details, die niet iedereen weet. Zoals gisteren.

Dat wij de geur van Christus verspreiden, wist een aantal nog wel. Maar dat God ons ook ruikt, daarvan dachten de meesten dat het een grapje was. Maar nee…  

2 Corintiers 2:14  En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 15  Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus…

Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Dus op zich is het geen verrassing dat God behalve zien en horen, ook kan ruiken. ;-)

Dat Hij óns lekker vindt ruiken komt doordat we Jezus, en het offer van Jezus, als luchtje (geur) bij ons dragen. Offers waren altijd al voor Gods neus bestemd:

Exodus 29:25  Daarna zult gij het…op het altaar op het brandoffer in rook doen opgaan tot een liefelijke reuk voor het aangezicht des HEREN;

Het offer van Jezus aan het kruis is zó compleet en zó goed, dat je dat als het beste luchtje ooit zou kunnen omschrijven. Dát offer leidt namelijk tot 100% genade. Genade = Checed in het Hebreeuws.

Jij loopt dus rond met Checed nummer 5. And God loves it! :-)

Overigens zegt Paulus over een gift van de Filipenzen:

Filippenzen 4:18  …het is als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.

Vergeet ook niet om af en toe het reukorgaan van je vrouw blij te maken!

Genesis 2:12 …ook is er balsemhars… ;-)

Tot morgen!

Comment