Ben jij een geduldig type? Ik denk altijd van mezelf, dat ik scoor op de geduld-meter. Vraag Annemarie, als je wilt weten hoe ’t echt zit. 

Deze week moest ik wachten… gelukkig lag er een magazine bij de hand waarin - je raadt ’t al - één van de onderwerpen ‘geduld’ was. Het magazine blinkt uit in weetjes, dus over geduld ben ik nu een stuk wijzer. Geduld is bijvoorbeeld te leren is. Ook maakt het gelukkig, zegt het magazine. 

Wanneer je ‘de liefde’ uit Paulus’ betoog vertaalt met ‘God zelf’ (immers: God is liefde, 1 Johannes 4:8), dan lees je dat geduld een eigenschap van God is (1 Korintiërs 13:4). Ook Psalm 103 spreekt van Zijn blijvende geduld. Goed nieuws dus: wie vol is van Hem, kan geduld ontvangen. 

Geduld staat tegenover ongeduld - en dat leidt dan weer tot onhandigheid. Spreuken 14:29 waarschuwt daarvoor: Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. Geduld en slimheid gaan dus hand in hand. Dat is goed om te weten. 

Slimheid begint bij inzicht in de functie van tijd. Tijd is een rekenmiddel voor mensen op aarde, om een beetje overzicht te houden. Gods ‘tijd’ rekening is heel anders, lees maar wat Petrus daarover zegt in 2 Petrus 3:8. Als geliefd kind van Hem help je jezelf, door met Zijn blik naar tijd en naar de gebeurtenissen in die tijd te kijken. Anders gezegd: jij bent voor eeuwig, dus jij hebt alle tijd!

Het leukste weetje tenslotte: in een zeventigjarig mensenleven zit zo’n 253 dagen wachten… we wachten derhalve gemiddeld zes minuten per dag. Wie had dat gedacht? Alle ruimte dus om ook vandaag zes minuten extra te bidden of te mediteren… tijd genoeg!

Mooie dag!