imageIn Gods woord staan allerlei nare dingen ‘voorspeld’ voor deze aarde. Dan rijst bij sommigen de vraag: dus God kan dingen zien aankomen, maar waarom doet Hij er dan niets aan?

Enkelen trekken dan de conclusie dat God wel sadistisch moet zijn. Dat is begrijpelijk, als je dit ‘concept’ er op nahoudt: wat God werkelijk God zou maken, is toch dat Hij dan almachtig is? En dat moet Hij dan toch gebruiken voor of tegen wat wij recht of onrecht vinden?!

Maar stel dat er een ander concept is?

Jezus liet op aarde zien wie God is en wat God doet. Hij deed geen kwaad, maar zegende. Dat was tussen Hem en de -individuele- mens. Verder deed Hij (en God dus ook?) niet mee aan partijschap.

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14  Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ (Lukas 12:13)

God heeft de aarde aan de mens gegeven. Het plan was nooit dat Hij zou overheersen. We zouden het samen doen tot zegen van iedereen. Door de zondeval werd de mensheid echter door de duivel overheerst. Dát is de mensenmoordenaar! En Jezus kwam door het kruis het originele plan herstellen:

…veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. (Romeinen 5:17)

Gods macht werkt op aarde door mensen. Wij laten Zijn kracht in ons toe om met elkaar te doen wat in lijn is met Zijn hart en karakter: liefhebben! Mensen tot zegen zijn! En heersen over de duivel.

Wie doet er mee? God aanklagen helpt niet(s).

Tot morgen!

Comment