Je zou kunnen zeggen dat God op 3 manieren aanwezig is.

Eerst ff wat theorie, dan iets heel gaafs over jouw en mijn hart.

1) God is ‘alomtegenwoordig’. Dat betekent dat Hij overal is (Hij ziet alles). Maar Hij is niet overal als Redder. Hoewel Hij klaar staat om te redden.

2) God woont in de gelovigen. Daar is God ook in Zijn hoedanigheid als Redder, Heer en Heiland. De kern van Zijn natuur.

3) God wil manifest (tastbaar) aanwezig zijn in Zijn gemeente. Als God de bediening heeft aangesteld en de mensen heeft gestuurd, dan is het Zijn kudde. Als die gelovigen samenkomen is Hij er merkbaar voor de zintuigen bij.

Over dit laatste wil ik wat meer zeggen. In Singapore ervoer ik dit enorm sterk. In onze gemeente soms nog minder. Hoe werkt dat?

De Heer legde me eens uit: dit heeft met jullie harten te maken. Als die leeg zijn, door drukte en het gedoe van de week, dan moeten ze eerst weer worden gevuld. Een hart is gemaakt om vol te zijn van de genade en liefde van Jezus.

Als mensen (inclusief de bedienaars!) al met volle harten komen, dan komen díe harten in de samenkomst tot overstromen.

En dit ‘overlopen met de Geest’ is die voelbare aanwezigheid.

Jij kunt bewust meewerken! :-) Verlang ernaar dat het bij jou niet bij vullen blijft. Liever overlopen! Heerlijk voor jou en heerlijk voor die ander!

Meest ideaal? Iedereen komt met een vol hart. Hoeveel ‘overloop’ krijg je dan?!? En wat ervaart een ongelovige dan, die de samenkomst bezoekt?

Misschien is er dáárom soms wat strijd op zondagochtend? ;-)

Tot morgen!

Tip: Zet richting de samenkomst vast wat worshipmuziek op.

Comment