Gisteren noemde ik als voorbeeld het verhaal van de Kanaänitische vrouw in Matteüs 15. De Everyday met dit verhaal ging over ‘echt zijn’ zonder camouflage. Toen gebeurde er iets bijzonders. 

Terwijl ik vertrok voor mijn ochtendwandeling startte ik op mijn iPod de preek waaraan ik vóór het weekend begonnen was. Ongeveer halverwege was ik gekomen in een zondagse preek van ps. Prince uit Singapore uit 2014. Gewoon, ‘de volgende in de rij’ was het geweest toen ik deze vorige week begon te luisteren. Ik had de bocht richting mijn route nog niet genomen, of ps. Prince begon te spreken over exact dit verhaal: de vrouw met de niet-Joodse achtergrond die zich voordoet als een kind van het volk Israël… 

Twee dingen naar aanleiding van deze maffe ‘toevalligheid’:

1. Misschien goed om het verhaal nog even uit te diepen: pretenderen, hypocriet gedrag helpt niet. Dat werkt twee kanten uit: wanneer een mens voor God komt als zondaar en de schijn ophoudt dat hij ‘best OK’ is zonder Jezus, heet dat zelfrechtvaardiging, niet behulpzaam. Anderzijds: wanneer wij, gered door genade, bij Hem komen en ons gedragen als zondaars, kan Gods genade evenmin vóór ons werken. Wij zijn Zijn rechtvaardigheid in Jezus! Als we bij Vader komen, mogen we, zonder hypocrisie, verklaren wat Hij over ons verklaart: voor altijd Zijn geliefde kind, rechtvaardig als Jezus! Dat belijden, helpt te ontvangen wat Hij voor ons heeft. 

2. Dat Vader mij vandaag herinnert aan dit verhaal, betekent - geloof ’t of niet - dat zelfs voorgangers Hem aan het hart gaan. Blijkbaar had Hij nog iets meer voor mij, wilde Hij nog iets zeggen over dit onderwerp. Ik ben meer dan een blogger, Hij geeft zoveel om mij dat Hij dit verhaal even extra op mijn hart schrijft.

Ook lekker luisteren vandaag? Allereerst voor jezelf!

Tip: wanneer je vandaag gaat luisteren, vraag Vader wat Hij specifiek voor jou heeft en verwacht Zijn gunst in het kiezen van jouw voedsel voor vandaag!