Vandaag een lekker bruggetje naar de samenkomst van vanavond. Niet omdat ik al weet waarover de studie zal gaan - of was dit een test van mijn profetische inzichten? :) Wel omdat ik geloof, dat het me helpt om met Vaders woorden bezig te zijn. Mediteren, zo je wilt. 

We zien dat Jezus doen: Hij volgt de Vader door na te spreken wat het Woord zegt. Wanneer Hij door de tegenstander wordt aangeklaagd, antwoordt Hij met “er staat geschreven…”. 

Voel jij je in het nauw gedreven? Jouw antwoord mag zijn: “Er staat geschreven: De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp.” (hulp = yeshua, redding) (Exodus 15:2)

Ligt je gezondheid onder vuur? “Er staat geschreven: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27:1)

Voel je angst voor je bestaan? “Er staat geschreven: Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd!” (Psalm 21:5) 

Ben je in je leven beroofd? “Er staat geschreven: Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten.” (Joel 2:25). 

Welke uitdaging ik ook tegenkom, het helpt me om deze met Gods Woord tegemoet te treden. Ik voel me van binnen sterker worden wanneer ik op deze teksten mediteer. 

Meer aanmoediging nodig? Leuk om te bedenken dat Jezus precies hetzelfde deed: je volgt dus Jezus in Zijn spreken! 

Follow Him!

De doordeweekse samenkomst is vanavond in Amersfoort - woon deze live bij of kijk via deze app!