Mijn gelovige ouders stuurden mij naar een Christelijke school. Ik ben er dankbaar voor: al op jonge leeftijd raakte ik vertrouwd met de verhalen uit de Bijbel en het vaderhart van God. 

Sommige van die verhalen zijn (gelukkig) in de afgelopen jaren in een wat duidelijker licht komen te staan. Zo vond ik de gelijkenis over het feestmaal uit Mattheus 22 altijd nogal angstwekkend… Zou ik er wel bij zijn, wanneer het grote feest wordt gevierd?

Jezus vertelt in dit verhaal van een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon, maar de gasten willen niet komen. Hij laat ze door zijn dienaren halen met de woorden:'Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’ (vers 4) Maar die dringende oproep heeft geen effect. 

Dan stuurt de koning zijn mensen de straat op, naar de poorten van de stad: De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. (vers 10) 

Jezus vertelt dit verhaal nadat Hij door de hogepriester en de farizeeën werd bedreigd. Zie je de Vader in het verhaal? Wanneer Zijn Zoon wordt afgewezen door de geestelijke leiders van het Joodse volk, is Zijn hart nog steeds: zoveel mogelijk mensen aan tafel! Het is alsof de Vader roept: “Mijn tafel moet vol!!!” 

Wij horen bij het volk waarover Jezus in het hoofdstuk daarvoor spreekt: het koninkrijk van God zal (…) gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen (Matt. 21:43) 

Geen twijfel meer: wij mogen aan tafel - en wij mogen iedereen meebrengen. Het beste nieuws: de tafel is nooit vol! 

Het Church Festival op de verschillende locaties is een goede gelegenheid om vrienden en familie in een ontspannen sfeer kennis te laten maken met de gemeente! Check de nieuwsbrief of de agenda in deze app voor de details!