Vorige week in China sprak ik tijdens een bijeenkomst van de tieners die zijn opgegroeid in kindertehuizen. Deze jongeren zijn uitgegroeid tot gave jong-volwassenen die iedere week terugkomen ‘op de basis’. Pastor Chris houdt dan een samenkomst met hen. 

Ik begon te spreken over Maria en Martha. Dat wil zeggen: aangezien mijn Chinees zeer beperkt is, begonnen pastor Chris en ik samen te spreken - hij sprak mij na in zijn perfecte Chinees.

Dankzij allerlei behulpzame kinderliedjes hebben we bij het verhaal van deze twee zussen meestal wel ons beeld klaar: onhandige Martha met die bezem ook… die Maria had het tenminste goed begrepen! In de eerste plaats zien we echter in dit verhaal, hoeveel Jezus van Martha én Maria houdt. Hij veroordeelt Martha niet, maar helpt haar slimme keuzes te maken in het leven. 

Om duidelijk te maken hoe Maria haar ding deed, stapte ik van mijn stoel af en ging ‘aan de voeten’ van pastor Chris zitten. Terwijl ik daar zat, kon ik zijn Chinees nóg beter verstaan. Zie je ons zitten? Mijn hoofd iets boven zijn knieën. Ineens zag ik het ook: ik hoorde zijn stem misschien nog wel beter dan wanneer ik op een stoel naast hem of tegenover hem zou zitten. Zijn woorden regelrecht in mijn oor…

Zien we hier de reden dat Jezus zegt: Er is maar één ding noodzakelijk (Lukas 10:42) - terwijl even daarvoor toch duidelijk staat, dat Maria twéé dingen deed: zij ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden (vs.39). Zo simpel: dicht bij Jezus zijn is Zijn woorden verstaan. Naar Hem luisteren is dicht in Zijn buurt blijven! 

Alles wat jij nodig hebt, is verzekerd: een lieflijke plaats aan Zijn zijde (Psalm 16), daar versta je Zijn woorden over jou!