Na de gebeurtenissen van dinsdag bereikte me het verhaal van iemand uit onze gemeente. Haar zoon zou die ochtend vanaf vliegveld Brussel naar het buitenland vliegen. Een klusje voor het werk, waarnemen voor een collega. Niets bijzonders, de vlucht was alleen van Amsterdam verzet naar Brussel. Maandagavond voelde deze jongeman onrust bij het plan voor de volgende dag, werd er zelfs ‘niet lekker’ van. Zo besloot hij de trip via vliegveld Brussel af te zeggen bij zijn werkgever… 

Veilig onder Gods vleugels, zagen we gisteren. We hebben het nodig om die waarheid te horen en bevestigd te zien worden in ons hart. Zo wordt de hoop op goddelijke redding écht een stevig anker voor onze ziel (die in deze wereld soms wiebelt). 

De plek die Vader optimaal heeft ingericht om deze bescherming te kunnen ontvangen, is de gemeente. Zoiets ‘gerings’ voor mensen misschien? Vaders plan is anders: …opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. (Efeziërs 3:10). Een geweldig reddingsplan, door het middel van de gemeente, het Lichaam van Jezus op aarde. Zo bijzonder, dat zelfs de engelen er niet over uitgepraat raken, parafraseert The Message!

Jij hebt een rol in dat plan, als Lichaams-deel. Zoals een lichaamsdeel zijn functie zonder belemmeringen mag uitoefenen, zo ben jij gemaakt om zonder belemmering, zonder druk of angst te kunnen bewegen in de wereld, juist in deze tijd. Stel je voor: Vader heeft bij het begin van de tijd (Zijn dimensie, onvoorstelbaar voor ons!) bedacht, dat JIJ in deze tijd mag leven! In Jezus ontvang je wat je daarvoor nodig hebt: Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard (Jesaja 54:14)

Shalom!