Everyday.jpg

Komt verwondert u hier mensen is de eerste regel van een héél oud kerstlied. De Wijzen van Spotify hadden bedacht dat ik de uitvoering van Kees Kraayenoord wel mooi zou vinden. Hoe weten ze het…?

Het katholieke gedicht is ontstaan in de zeventiende eeuw, terwijl de ons bekende melodie in de achttiende eeuw werd toegevoegd. Duiken we in de geschiedenis van dit lied, dan zien we dat eens Emmerich, dan weer Antwerpen worden genoemd als plekken waar het als eerste verscheen. Dat is raar, omdat de meeste gedrukte werken (dus ook liedbundels) destijds in Amsterdam verschenen. De reden van een fake plaatsaanduiding buiten de Republiek wordt gezocht in het omzeilen van de censuur: dit lied zou wel eens als te weinig reformatorisch en teveel katholiek kunnen worden beoordeeld. 

Grappig dat juist dit lied (in oude woorden, weliswaar) precies beschrijft wat Jezus kwam doen: 

 

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood! 

Een oud-Nederlandse beschrijving van de plaatsruil, zou je kunnen zeggen. 

Een tijdje geleden zag onze kleine Anna voor het eerst van haar leven sneeuw. De verwondering op haar gezicht was zó puur, zó echt… Misschien was het de verwondering van een klein meisje, die mij hielp me opnieuw te verwonderen over wat Jezus kwam doen. 

Zijn striemen voor mijn genezing; Zijn dood voor mijn leven; Zijn lijden voor mijn vreugde; Zijn armoede voor mijn rijkdom; Zijn gevangenschap voor mijn vrijheid! 

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint… Zo is Kerst 2017 voor mij het feest van verwondering over Gods onmetelijke liefde voor Zijn kinderen!

Mooie dag!

Ook even meezingen? Beluister het lied hier: https://youtu.be/vvgrLrb0O3o