‘Je moet natuurlijk wel je verstand gebruiken.’ Met die woorden werd je als kind gewaarschuwd als je onverstandige of zelfs stoute dingen wilde gaan doen. Met dank aan Calvijn, de rechtlijnige kerkhervormer, die volgens velen een belangrijke invloed heeft gehad op de ‘typische Hollandse nuchterheid’ waar dergelijke tegeltjeswijsheid uit geboren werd.

Het is inderdaad verstandig om je te beschermen tegen zinloze misleidingen. Maar de nuchterheid die God ons daarvoor aanreikt is van een andere orde dan hoe wij geneigd zijn te denken. Paulus legt nuchterheid  (in 1 Thessalonicenzen 5:4) uit als ‘jezelf bekleden met het borstharnas van geloof en liefde’.

Inmiddels hebben wij ontdekt dat ‘geloof en liefde’ niet in je verstand maar in je hart plaatsvinden. In je denken kun je alleen informatie opslaan, terwijl in je hart je relatie met God gestalte krijgt. Je zou kunnen zeggen dat nuchter worden gelijk staat aan niet je verstand gebruiken. Oeps. Voor een calvinist is dat als vloeken... en dat nog wel in de kerk!

Gelukkig is er hoop voor je tegenstribbelende ratio. Jij mag namelijk ‘de dingen bedenken die boven zijn’ (Kolossenzen 3:2). Letterlijk staat hier dat je die hemelse dingen mag verbeelden. In onze cultuur heeft ‘redeneren’ vaak de plek van die verbeelding ingenomen. We zijn daardoor zonder het te weten misvormd geraakt; arm aan verbeeldingskracht.

Door je denken via meditatie even ‘uit te zetten’ en je te richten op Gods liefde, gaat Hij in je hart die verbeelding weer tot leven brengen. Noem het fantasie, noem het verbeeldingskracht; God gebruikt het om in je hart je emoties en gedachten te herschrijven. Oude beelden worden vervangen door nieuwe, aardse patronen maken plaats voor hemelse.

Welk plaatje wil God je laten zien? Dat Jezus als Hogepriester in de hemel heeft plaatsgenomen en dat jij naast Hem zit. Daar zit je dan; zonder schuld, zonder schaamte; een vrij mens, geliefd en gekoesterd door God.

Mediteer vandaag op:
Ik zie de dingen die Boven zijn. Ik zie Jezus zitten. Jezus ziet mij zitten. We genieten van het Leven.