Vandaag maak ik me klaar om te spreken in Amersfoort. Dat is bijzonder om twee redenen: hoewel we als gezin ons ‘thuis’ hebben in Amersfoort, is het lang geleden dat ik hier sprak. Altijd mooi, een thuiswedstrijd :) 

De andere reden heeft te maken met mijn liefde voor verjaardagen. Het is deze periode negen jaar geleden, dat onze locatie Amersfoort startte als de tweede loot van de Jong en Vrij familie. Met mijn verjaardagsliefde al snel reden voor een feestje. 

Door vriend David werd ik uitgenodigd voor de eerste dienst, op een prachtige nazomerse zondag in de Leilinden. Op de achterste rij nam ik plaats, want je wist maar nooit… De woorden van pastor Marcel en pastor Constantijn raakten me recht in mijn hart. Vergeving, rechtvaardig door het offer van Jezus, uit geloof, de relatie met mijn hemelse Vader hersteld: allemaal termen die ik al jaren kende - maar nu een diepe inhoud kregen en zich als in caleidoscoop voor me ontvouwden. 

Mooie aanleiding om vandaag die boodschap eens extra te vieren. God is niet een ‘softie’ die onze gevallen staat door de vingers ziet en met de mantel der liefde ons verleden en onze missers bedekt. God is rechtvaardig terwijl Hij ons rechtvaardig verklaart: Jezus droeg in onze plaats de straf, Hij ging de weg die wij niet konden gaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (Jesaja 53:5).

God aan onze kant. Niet als een boze bovenbuurman die je bij het minste of geringste een schop kan geven - maar ook niet als een lievige oude baas. Hij is Schepper, Groot, Heilig - en toch volledig aan jouw zijde. Vader, Vriend, Beschermer, Voorziener. Niet om wat jij voor Hem presteert, maar om wat Jezus gepresteerd heeft. 

Alle reden voor een feest vandaag. Verjaardag of niet. Doe je mee? 

Mooie dag!