Nog even mediteren op de spannende reis van gisteren en Gods beloften voor ons. “Is dat niet heel makkelijk?”, vraagt iemand. “We zien zóveel narigheid gebeuren in de wereld om ons heen…” 

Begrijpelijke vragen en goed om ons denken in de rust te houden - ook op dit terrein. Door ons geloof uit te spreken in Gods plan met ons leven, Zijn bescherming, genade en gunst, stappen we in het verbond dat Hij vóór ons heeft gesloten. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat dit merkwaardig klinkt. Een verbond sluit je toch ‘met’ iemand? 

Toch werkt het zo: God is de Verbondsgod die zegt: “Ik zal”, voordat wij iets kunnen zeggen. Gods goedheid ging zó ver dat Hij Abraham zelfs in slaap bracht voor Hij zelf het verbond met hem sloot (Genesis 15:12-21). Als erfgenamen van Abraham mogen wij ook rusten in de wetenschap dat het sluiten van het verbond geheel en al door God is gedaan. 

Nu in Jezus door Hem aan alle voorwaarden is voldaan, leven wij in dat verbond. God is nu all around aan onze zijde. Kijk maar eens naar Psalm 91: 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkendezegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

In de eerste twee verzen van deze psalm worden maar liefst vier namen van God gebruikt: El Elyon, de Allerhoogste, boven alles verheven; El Shaddai, de Almachtige; Yahweh, onze God die er is en zal zijn en Elohim, de Maker van hemel en aarde. 

David zegt het ons hier voor: God is met al Zijn goddelijke eigenschappen onze veilige plek! Je denken in de rust vandaag? Mediteer op deze twee verzen en zie Hem: de God die met jou een verbond sloot! 

Mooie dag!