Eén van de meest gebruikte sociale media heeft een nieuwe toepassing. Facebook geeft bij gebeurtenissen als aanslagen of natuurrampen haar gebruikers de mogelijkheid zich ‘veilig’ te melden bij vrienden en bekenden. 

Deze week stroomden de meldingen van vrienden in Berlijn binnen. Raar menselijk trekje dat mijn gedachten inderdaad als eerste gingen naar onze vrienden die in de wijk van de kerstmarkt wonen. Alsof het nieuws niet al schokkend genoeg was, onafhankelijk van wie de slachtoffers zijn. Met Facebook werd ik dus snel gerustgesteld - en op deze rare kronkel geattendeerd.

De methode en het effect van de aanslag in Berlijn zijn gruwelijk. Geen vraag uit welke hoek van de geestelijke wereld deze voortkomen. Ons past in deze dagen gebed voor alle getroffenen. Ten tweede mag je bidden voor de Duitse en andere Europese overheden: spreek zegen en wijsheid uit over de beslissingen die zij nemen in de nasleep van deze gebeurtenissen. Spreek uit dat niet angst, maar rust de drijfveer zal zijn van hun beleid. 

Voor je eigen hart kan ik niet anders dan je aanraden (opnieuw) Psalm 91 te lezen. Die spreekt van hemelse bescherming in een woeste wereld. 

 Jij, die in Gods aanwezigheid zit, de nacht doorbrengt in Shaddai’s schaduw. Zeg dit: ‘God, U bent mijn schuilplaats. Ik vertrouw op U en ik ben veilig!’ Zo is het: Hij redt je van valstrikken, beschermt je tegen dodelijk gevaar.

Omdat God jouw schuilplaats is, de Allerhoogste jouw eigen thuis, kan kwaad niet in je buurt komen, geen schade in je huis binnendringen. 

Hij heeft Zijn engelen opdracht gegeven je te bewaken, waar je ook gaat. Als jij struikelt, vangen zij je op. 

‘Hou vast aan Mij voor je leven,’ zegt God. ‘Ik red je uit alle problemen. Ik geef je Mijn beste zorg, wanneer je Mij kent en op Mij vertrouwt.’

(vrij naar the Message)